Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Biovica

Biovica

Biovica erhåller order på 1 MSEK för utvärdering av nya läkemedel

10:00 / 4 May 2017 Biovica Press release

Uppsala 4 maj 2017. Biovica har mottagit en större order på företagets produkt DiviTum® från ett globalt kontraktsforskningsbolag (CRO-bolag) som på uppdrag av läkemedelsbolag kommer använda DiviTum® i projekt för att bedöma effekten av nya läkemedel.

Värdet på ordern är ca 1 MSEK. Beställningen är en av flera från samma kund och den hittills näst största Biovica erhållit.

"Det är mycket positivt att ledande aktörer i branschen ser värdet av vår produkt och använder DiviTum® för att studera effekten av nya läkemedel. Detta är helt i linje med vår ambition att delta i utvecklingen av nya cancerläkemedel och bidra till bästa möjliga behandlingsutfall för cancerpatienter.", kommenterar Anders Rylander, VD Biovica.

Denna information är sådan information som Biovica International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 4 maj 2017 kl. 10.00 CET.

Om Biovica

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum® teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienter från första behandlingsdagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som utvecklar nästa generations cancerterapier. Biovica är ISO 13485 certifierat. DiviTum® är CE-märkt och registrerat hos Svenska Läkemedelsverket. Utsedd Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Läs mer: www.biovica.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/