Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Biovica

Biovica

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Biovica etablerar kontor i Boston

Biovica öppnar första USA-kontoret i Boston. Pontus Nobreus, Business Development Director, kommer att ansvara för kontoret och vara baserad i Bos...

08:00 / 4 Dec Biovica Press release

Lars Holmqvist till Biovica som Senior Advisor

Lars Holmqvist blir Senior Advisor till Biovica. Han kommer att bidraga till Biovicas kommersialiseringsstrategi och vara till mycket stor hjälp s...

08:00 / 28 Sep Biovica Press release

Biovica har fått patent godkänt i Japan

Patentet avser Biovicas metod för att mäta tymidinkinas-aktivitet på en realtids-PCR-plattform. Det japanska patentet gäller till och med den 13:e...

11:00 / 23 Aug Biovica Press release

Bokslutskommuniké 2017/2018

Fjärde kvartalet (februari-april)
Nettoomsättningen 1 433 (74) kSEK
Rörelseresultat ...

09:30 / 15 Jun Biovica Press release

Biovica startar dotterbolag i USA

Biovica tar nästa steg i arbetet att kommersialisera DiviTum genom att starta dotterbolag i USA.
Dotterbolaget Biovica Inc är ett säljbolag m...

13:19 / 27 Apr Biovica Press release

Biovica erhåller order på 100 000 USD

Uppsala, 2018-03-20
Biovica har mottagit en större order på företagets produkt DiviTum® från ett globalt diagnostik- och kontraktsforskningsbol...

08:00 / 20 Mar Biovica Press release