Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Biovica

Biovica

Biovica presenterar på ABGs Introduce Investor Day, som hålls i Stockholm den 4 december

09:29 / 3 December 2018 Biovica Press release

Biovica kommer att delta på ABGs Introduce Investor Day, en investerarkonferens, som hålls den 4 december på Haymarket i Stockholm. Bolaget kommer att presenteras av VD Anders Rylander i sal 2 kl. 10.30.

För fullständigt program och registrering, se länk: http://www.introduce.se/artiklar/2018/10/introduce-investor-day---v3/. Eventet kommer också att sändas via livestream på intorduce.se.

I händelse av motsägelser eller skiljaktigheter mellan det engelska pressmeddelandet och denna svenska översättning av det engelska pressmeddelandet ska den engelska texten ges företräde.

Om Biovica

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum® teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienter från första behandlingsdagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som utvecklar nästa generations cancerterapier. Biovica är ISO 13485 certifierat. DiviTum® är CE-märkt och registrerat hos Svenska Läkemedelsverket. Utsedd Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Läs mer: www.biovica.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/