Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Biovica

Biovica

Ledande amerikanskt universitet inkluderar DiviTum® i ny studie av spridd bröstcancer med Ibrance

11:53 / 22 February 2018 Biovica Press release

Johns Hopkins University, Maryland, USA inkluderar DiviTum® i en ny studie av spridd bröstcancer för att studera resistensutveckling och effekt av det nya läkemedlet Ibrance® (palbociclib, Pfizer). 

100 kvinnor med spridd bröstcancer kommer att ingå i studien vars syfte är att hitta markörer för att tidigt identifiera resistensutveckling hos dagens standardbehandling i kombination med Ibrance®. Genom att tidigt identifiera kvinnor som inte svarar på behandling kan dessa patienter erbjudas annan terapi och möjlighet till effektivare behandling och bättre utfall. DiviTum® används för att analysera tumörers tillväxttakt och behandlingars effekt genom att blodprov tas från patienter före och under behandling. Ca 450 000 kvinnor lever med sjukdomen i Europa och USA. 80% av dessa patienter har hormonpositiv bröstcancer, vilken är den typ av cancer som studeras i den aktuella studien.

Johns Hopkins University School of Medicine är ett av USA's ledande universitet och cancerinstitut. Johns Hopkinssjukhuset öppnade 1889 och har rankats som nr 1 i USA av U.S. News & World Report i 22 av 27 år. Fler än 20 Nobelpristagare härrör från universitet som också är USA's ledande vad gäller investering i forskning och utveckling.

"Vi är glada att fler och fler ser värdet av DiviTum® och att vi kan samarbeta med fler ledande amerikanska universitet. Med DiviTum® vill vi bidra till att snabbare än dagens metoder ge svar på om behandlingen är effektiv och till nytta för patienten och vårdgivaren. Studien vid Johns Hopkins University är speciellt värdefull då DiviTum® kommer att användas för att snabbt utvärdera effekten av dagens standardbehandlingar i kombination med Ibrance för en stor patientgrupp.", säger Anders Rylander, VD Biovica. 

Om Biovica

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum® teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienter från första behandlingsdagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som utvecklar nästa generations cancerterapier. Biovica är ISO 13485 certifierat. DiviTum® är CE-märkt och registrerat hos Svenska Läkemedelsverket. Utsedd Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Läs mer: www.biovica.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/