Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Biovica

Biovica

Nya positiva studieresultat stöder tidig utvärdering av bröstcancerbehandling med DiviTum®

08:00 / 28 March 2018 Biovica Press release

Uppsala, 2018-03-28

Resultat från en studie av kvinnor med spridd bröstcancer visar att DiviTum kan ge en snabbare utvärdering av behandlingseffekt än dagens standardmetoder och en precis prognos.

Studien omfattar 31 kvinnor och genomfördes på sjukhuset i Prato, Italien. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Oncotarget och bevisar att DiviTum kan utvärdera effekten av standardbehandling redan en månad efter behandlingsstart. Patienter med minskande DiviTum värden levde betydligt längre utan sjukdomsprogress. Patienter med ökade värden hade en kortare tid till progress.

Resultaten stödjer användande av DiviTum vid tidig bedömning av behandlingseffekt vilket potentiellt kan förbättra utfallet för cirka 350 000 kvinnor i USA och Europa diagnostiserade med hormonpositiv spridd bröstcancer. Med nuvarande metoder för att utvärdera effekten av behandlingen tar det ca tre-fyra månader att utvärdera om en behandling är effektiv eller ej. DiviTum kan ge svar redan efter en månad, vilket kan vara nyckeln när beslut fattas om att fortsätta eller byta behandling för ett bättre utfall. 

"Jag tror att det här kommer att göra en stor skillnad för patienterna och jag hoppas att det snart kommer att finnas tillgängligt i kliniskt bruk. Förutom nya läkemedel vilket är positivt, tror jag att verktyg som DiviTum är ännu viktigare eftersom de tillåter läkaren att bättre utnyttja de tillgängliga läkemedlen", säger Dr Luca Malorni, huvudprövare i studien, Pratosjukhuset, Italien.

"Den grupp patienter som deltog i studien motsvarar 80% av de kvinnor som lever med bröstcancer. Resultaten påvisar att DiviTum kan ge tidig återkoppling vid utvärdering av behandlingseffekt för denna stora och betydelsefulla patientgrupp. Biovica strävar efter att upprepa dessa viktiga resultat för fler patienter för att kommersiellt tillhandahålla DiviTum som ett standardverktyg för snabb utvärdering av behandlingar vid spridd cancer." säger Anders Rylander, VD Biovica.

Ref. Bonechi M et al, Oncotarget 2018; https://doi.org/10.18632/oncotarget.24700 

I händelse av motsägelser eller skiljaktigheter mellan det engelska pressmeddelandet och denna svenska översättning av det engelska pressmeddelandet ska den engelska texten ges företräde.

Denna information är sådan information som Biovica International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 28 mars 2018 kl. 08.00 CET. 

Om Biovica

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum® teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienter från första behandlingsdagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som utvecklar nästa generations cancerterapier. Biovica är ISO 13485 certifierat. DiviTum® är CE-märkt och registrerat hos Svenska Läkemedelsverket. Utsedd Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Läs mer: www.biovica.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/