Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Biovica

Biovica

Biovica startar dotterbolag i USA

13:19 / 27 April 2018 Biovica Press release

Biovica tar nästa steg i arbetet att kommersialisera DiviTum genom att starta dotterbolag i USA.

Dotterbolaget Biovica Inc är ett säljbolag med säte i Delaware. Syftet med dotterbolaget i USA är att etablera DiviTum på den amerikanska marknaden. DiviTum mäter celldelningshastighet och målet är att snabbare än dagens metoder ge svar på om specifika cancerbehandlingar är effektiva eller ej. Ett omfattande studieprogram pågår i samarbete med flera amerikanska universitet och cancerinstitut. Biovica vill bidra till att cancerpatienter ges ett längre och bättre liv, samtidigt som samhällets resurser används på bästa sätt.

"Lokal närvaro är viktig för att komma närmare kunder och samarbetspartners i USA." säger Anders Rylander, vd Biovica.

Om Biovica

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum® teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienter från första behandlingsdagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som utvecklar nästa generations cancerterapier. Biovica är ISO 13485 certifierat. DiviTum® är CE-märkt och registrerat hos Svenska Läkemedelsverket. Utsedd Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Läs mer: www.biovica.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/