Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Biovica

Biovica

Positiva resultat med DiviTum® från ny Pfizer-studie presenterad på AACR-kongressen

08:30 / 17 April 2018 Biovica Press release

Uppsala, 2018-04-17, Nya resultat från en Pfizer-studie på Ibrance® (palbociclib, Pfizer) hos kvinnor med spridd bröstcancer visar att DiviTum kan ge snabb utvärdering av biologisk effekt som visar CDK 4/6-hämning av bröstcancerläkemedlet.

Studien, som presenterades vid den pågående AACR-kongressen i Chicago, drar slutsatsen att användning av DiviTum för att mäta celltillväxt i blodprov potentiellt kan användas för att utvärdera cellcykelmodulering med Ibrance®.

"Vi är glada över att DiviTum ingår i Pfizers kliniska studieprogram av Ibrance®. Dessa positiva resultat är i linje med tidigare presenterade resultat med DiviTum vid utvärdering av biologisk effekt av CDK 4/6-hämning i samband med behandling av bröstcancer. Resultaten tar oss ytterligare ett steg närmare vår vision att möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienter från dag ett ", säger Anders Rylander, VD Biovica.

Studie ref. NCT02499146
http://www.abstractsonline.com/pp8/#!/4562/presentation/11185
https://congress-download.pfizer.com/Assets/Templates/file_pdf.aspx?docId=1743&c=1

Denna information är sådan information som Biovica International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 17 april 2018 kl. 8.30 CET.

Om Biovica

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum® teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienter från första behandlingsdagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som utvecklar nästa generations cancerterapier. Biovica är ISO 13485 certifierat. DiviTum® är CE-märkt och registrerat hos Svenska Läkemedelsverket. Utsedd Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Läs mer: www.biovica.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/