Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Biovica

Biovica

WntResearch och Biovica i samarbete om biomarkör till Foxy-5

08:30 / 15 August 2018 Biovica Press release

Biovica International AB (publ) meddelar idag att bolaget har ingått avtal med WntResearch AB om utveckling av en biomarkör till Foxy-5 behandling. Syftet med samarbetet är att forskningen ska leda fram till en så kallad companion diagnostic, en biomarkör kopplad till Foxy-5.

Biovica och WntResearch ser möjligheten att med hjälp av ett blodprov identifiera vilka patienter som kan dra nytta av Foxy-5. Bakgrunden till samarbetet ligger i ett flertal studier som har visat att aktiviteten hos enzymet tymidinkinas (TK) kan mätas med hög precision med Biovicas DiviTum-test och är starkt korrelerat till aggressiv tumörsjukdom. För att undersöka om det finns ett samband mellan TK, Wnt-5a och återfall av cancer, så kommer TK att bestämmas i den kommande fas 2-studien i patienter med tjocktarmscancer.

"Biomarkörsområdet är något som exploderar just nu och prediktiva markörer är något som starkt efterfrågas av läkemedelsmyndigheter, läkemedelsbolag samt behandlande läkare", säger Peter Morsing, VD WntResearch.

"Vi ser en ökad efterfrågan på biomarkörer från forskande läkemedelsbolag. Avtalet med WntResearch ger oss ytterligare kunskap om ännu en tumörgrupp och i förlängningen är målet att fler patienter selekteras som kan dra nytta av en bättre, skräddarsydd behandling. Genom att individanpassa behandlingen vill vi bidra till att ge bästa möjliga resultat för patienten.", säger Anders Rylander, VD Biovica.

Companion diagnostics är en del i utvecklingen av individanpassade läkemedel, precision medicine. Området har under den senaste tiden väckt stort intresse i läkemedelsvärlden. Inte minst när schweiziska Roche i juni förvärvade amerikanska Foundation Medicine, med fokus på individanpassad läkemedelsforskning, till ett marknadsvärde om 5,3 miljarder dollar.

Denna information är sådan information som Biovica International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2018 kl. 8.30 CET.

Om Biovica

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum® teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienter från första behandlingsdagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som utvecklar nästa generations cancerterapier. Biovica är ISO 13485 certifierat. DiviTum® är CE-märkt och registrerat hos Svenska Läkemedelsverket. Utsedd Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Läs mer: www.biovica.com

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort. WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från de framgångsrikt genomförda fas 1-studierna på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst, visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. WntResearch är noterat på Spotlight.

För mer information se: www.wntresearch.com 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/