Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Biovica

Biovica

Biovica International AB: Biovicas DiviTum - Stark prognostisk markör vid operabel bröstcancer

08:20 / 20 November 2019 Biovica Press release

Uppsala, Sverige, den 20 november 2019. Biovica, verksamt inom biomarkörer för cancer, meddelade idag kliniska data som visar att DiviTum är en stark prognostisk markör vid operabel bröstcancer. Resultaten kommer att presenteras på San Antonio Breast Cancer Symposium, SABCS, 10-14 december 2019, världens största vetenskapliga kongress med fokus på bröstcancer.

Studien är en retrospektiv analys av serumprover från en randomiserad klinisk studie på 644 kvinnor med operabel bröstcancer (före klimakteriet med HR+ bröstcancer i stadie II-IIIB). Serumprover samlades in pre-operativt på operationsdagen. Efter fem år visade patienter med låga DiviTum-värden före operation (den lägsta kvartilen, <25 procent) en sjukdomsfri överlevnadsgrad på 81 procent mot 58 procent i gruppen med de högsta divitum-värdena (> 75 procent).

"Vi är mycket glada över att se dessa nya intressanta resultat. De visar att pre-operativa DiviTum-värden som uppmätts i serum är en stark prognostisk markör vid operabel bröstcancer med potential att identifiera patienter med de mest aggressiva tumörerna för att kunna anpassa deras behandling", säger studiens ansvarige prövare Dr. Luca Malorni, Prato Hospital, Italien.

DiviTum mäter tymidinkinasaktivitet (TKa), en etablerad markör för tillväxt av cancerceller, men hittills har det funnits begränsade uppgifter om TKas roll som en prognostisk biomarkör vid operabel bröstcancer.

"Dr Malornis forskargrupp har lyckats visa prognostisk effekt hos en stor patientgrupp av kvinnor med operabel bröstcancer. Det ger oss höga förväntningar på DiviTums potential utöver monitorering av behandling av patienter med spridd bröstcancer, vilket är vårt första applikationsområde för DiviTum", säger Anders Rylander, vd Biovica.

Titeln på postern (P5-06-11) vid San Antonio Breast Cancer Symposium är Serum thymidine kinase-1 activity (TKa) as a prognostic marker in premenopausal women with hormone receptor positive (HR+) operable breast cancer (BC).

Biovica - Bästa behandling från dag ett

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade test i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Genom att mäta en biomarkör som finns i blodet ger Biovicas test DiviTum® ett mått på celltillväxten. Testet har i flertalet kliniska studier framgångsrikt tidigt lyckats besvara om den behandling som satts in är effektiv. Det första applikationsområdet för DiviTum är behandlingseffekt vid spridd bröstcancer. Biovicas vision är att alla cancerpatienter ges en optimal behandling från första dagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut och läkemedelsbolag. DiviTum är CE-märkt och registrerat hos svenska Läkemedelsverket. Biovicas aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (BIOVIC B). FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser, info@fnca.se,08-528 00 399. För mer information, besök gärna www.biovica.com. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/