Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Biovica

Biovica International AB: Kommuniké från Biovicas extra bolagsstämma den 20 mars 2019

17:00 / 20 March 2019 Biovica Press release

Uppsala, den 20 mars 2019. Lars Holmqvist valdes till styrelseordförande och ett teckningsoptionsprogram om 175 000 optioner till styrelsen beslutades.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Stämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 200 000 kronor till kommande årsstämma.

Lars Holmqvist valdes till ordförande intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade i enlighet med framlagda förslag om teckningsoptionsprogram till styrelsens ledamöter om 175 000 optioner.

Informationen i denna kommuniké lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande i enlighet med Nasdaq First North Rule Book den 20 mars 2019 kl. 17:00 CET. 

Om Biovica

 Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum® teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienter från första behandlingsdagen.

Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som utvecklar nästa generations cancerterapier. Biovica är ISO 13485 certifierat. DiviTum® är CE-märkt och registrerat hos Svenska Läkemedelsverket. Utsedd Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se,08-528 00 399.

Läs mer: www.biovica.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/