Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Goodbye Kansas Group

Goodbye Kansas Group

Goodbye Kansas Group offentliggör tilläggsprospekt

20:02 / 14 October 2021 Goodbye Kansas Group Press release

Goodbye Kansas Group AB (publ) ("Goodbye Kansas" eller "Bolaget") har upprättat ett tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt som godkändes av Finansinspektionen den 4 oktober 2021 och offentliggjordes av Bolaget samma dag ("Prospektet"). Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Goodbye Kansas omförhandlat befintliga lån och upptagit nya lån om totalt 25 MSEK vilket offentliggjordes genom pressmeddelande tidigare idag. Tilläggsprospektet har idag godkänts av Finansinspektionen och publicerats på Bolagets hemsida, https://goodbyekansasgroup.com/sv/investor-relations/.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har idag den 14 oktober 2021 godkänts av Finansinspektionen. Tilläggsprospektet är en del av Prospektet och ska i alla avseenden läsas tillsammans med Prospektet. Prospektet och tilläggsprospektet finns tillgängliga på Bolagets hemsida https://goodbyekansasgroup.com/sv/investor-relations/ och kommer inom några dagar vara tillgänglig på Finansinspektionens hemsida (https://fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/).

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i Erbjudandet har, i enlighet med artikel 23.2 i Prospektförordningen, rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 18 oktober 2021. Investerare som har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i Goodbye Kansas genom Avanza, Nordnet eller Aktieinvest och som önskar återkalla sin teckning eller sitt samtycke ska göra det i enlighet med instruktioner som lämnas av Avanza, Nordnet och Aktieinvest. Anmälningar som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och inga åtgärder behöver vidtas för investerare som önskar kvarstå vid sin teckning.

För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet hänvisas till Prospektet och tilläggsprospektet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Levin, Koncernchef och VD, Goodbye Kansas Group
e-mail: peter.levin@goodbyekansas.com Tel: +46 (0) 73 041 63 93

Per Anders Wärn, Styrelseordförande, Goodbye Kansas Group
e-mail: per.anders.warn@goodbyekansas.com

Goodbye Kansas Group
Goodbye Kansas Group AB (publ) är en ledande leverantör av teknologidrivet visuellt innehåll. Företaget skapar prisbelönta visuella upplevelser för alla media och erbjuder produkter som kombinerar avancerad teknologi med artisteri i världsklass. För att tillvarata tillväxtmöjligheter har koncernen strukturerat verksamheten i tre affärsområden: Visual Content & Brand, IP & Products och Games & Apps. Visual Content & Brand erbjuder visuellt innehåll för film, TV och dataspel. IP & Products utvecklar IP för film och TV, erbjuder virtuell träning genom VR och en SaaS-lösning för visualisering av e-handelsprodukter genom AR. Games & Apps utvecklar kartbaserade mobilspel och erbjuder en app för 3D-animering. Goodbye Kansas Group är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har verksamhet i Stockholm (HQ), London, Helsingfors, Vilnius, Belgrad, Los Angeles, Peking och Manilla.

Bolaget har G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, Stockholm, email: ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/