Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Catena Media

Valberedningen i Catena Media avser föreslå Göran Blomberg och Per Widerström som nya styrelseledamöter

10:00 / 22 February 2019 Catena Media Press release

Catena Media plc (Nasdaq Stockholm: CTM)
Catena Media plc ("Catena Media" eller "Bolaget") har blivit  informerade av valberedningen att den avser att föreslå för årsstämman 2019 att Göran Blomberg och Per Widerström väljs till nya styrelseledamöter för perioden till och med årsstämman 2020. Samtidigt har Henrik Persson Ekdahl och Andre Lavold avböjt omval i ljuset av Optimizer Invests minskade aktieinnehav i Bolaget.

Göran Blomberg är för närvarande CFO för ICA Handlarnas Förbund och styrelseledamot för ICA Gruppen. Göran Blomberg har över 30 års erfarenhet av operativt arbete, huvudsakligen som CFO för flera stora noterade bolag som Hakon Invest AB (publ) och Retail and Brands AB (publ).

Per Widerström är för närvarande VD för Fortuna Entertainment Group och styrelseledamot i Nordnet Bank AB (publ). Per Widerström har över 15 års erfarenhet från ledande positioner inom sektorn för underhållning och onlinebetting och gaming, bland annat för bolag som Gala Coral Group, bwin.party, Partygaming och expekt.com.

Valberedningen i Catena Media kommer att publicera sitt fullständiga förslag och eventuell ytterligare information före årsstämman som kommer att hållas den 2 maj 2019 kl.15.00 CET. Kallelse till årsstämman förväntas publiceras omkring den 19 mars 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Lennart Francke, Ordförande i valberedningen, Catena Media plc, vald av Swedbank Robur fonder
E-post: lennart.francke@gmail.com
Kathryn Moore Baker, Styrelseordförande, Catena Media plc
Telefon: +47 905 445 57, E-post: kbaker@online.no                           

Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 22 februari 2019 kl.10.00 CET.

Om Catena Media
Catena Media förser företag med högkvalitativ kundanskaffning online, s.k. lead generation. Genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv har Catena Media sedan starten 2012 etablerat en ledande marknadsposition med ca 350 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige, Italien och Malta (HK). Den totala omsättningen 2018 uppgick till 105,0 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Ytterligare information finns tillgänglig på www.catenamedia.com 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/