Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Feelgood

Feelgood

Feelgood Svenska AB: Feelgood lanserar Sveriges första kompletta digitala frisk- och sjukvårdstjänst

09:21 / 9 September 2020 Feelgood Press release

Arbetsgivare som är kunder hos Feelgood kan nu erbjuda sina medarbetare Feelgood Plus, en digital frisk- och sjukvårdstjänst för privatlivet. Tjänsten ger medarbetaren och dennes familj full tillgång till läkare, hälsocoach, personlig tränare, psykolog och fysioterapi online samt ortopediska operationer.

Idag erbjuder många arbetsgivare sina medarbetare någon form av företagshälsovård, men då endast kopplad till arbetsrelaterade hälsofrågor. Samtidigt blir gränsen mellan arbetslivet och privatlivet allt otydligare. Arbetslivet påverkar ens privata hälsa, livsstil och mående hemma följer med till arbetet. Då finns behov av nya sätt för arbetsgivare att ta hand om medarbetar­nas hela hälsa. Att hälsa och lönsamhet dessutom hänger samman är tydligt för de flesta arbetsgivare.

- Med Feelgood Plus introducerar vi en unik lösning, där arbetsgivarna kan erbjuda alla sina medarbetare och deras familjer tillgång till snabb frisk- och sjukvård. På så sätt lyfter vi in den privata frisk-och sjukvården i vårt tjänsteutbud och tar ytterligare ett steg mot vår vision att ha Sveriges friskaste kunder, säger Joachim Morath, VD.

Feelgood har de senaste åren utvecklat ett allt starkare erbjudande av digitala hälsotjänster och med Feelgood Plus skapas ytterligare värde för kunderna med skalbara, digitala tjänster inom privatrelaterad ohälsa och besvär samt förebyggande insatser för privatlivet. Feelgood Plus är tillgänglig kostnadsfritt för Feelgoods kunder och deras drygt 800 000 medarbetare. Tjänsten sker i samarbete med Doktor24 och Swedish MedCare.

Feelgood Plus är åtkomligt via Feelgoods app som finns för både Iphone och Android.

Läs mer på Feelgoods webbplats (https://feelgood.se/feelgood-plus).

För mer information kontakta:

Joachim Morath Magnus Nyholm
VD, Feelgood Affärsutveckling Feelgood Plus
Telefon: 070-213 08 23 Telefon: 070-348 06 89
E-post: joachim.morath@feelgood.se E-post: magnus.nyholm@feelgood.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/