Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Feelgood

Feelgood

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Feelgood Svenska Aktiebolag (publ.)

15:30 / 10 June 2021 Feelgood Press release

Flaggningsmeddelande i Feelgood Svenska Aktiebolag (publ.)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556511-2058 Feelgood Svenska Aktiebolag (publ.)
Instrument SE0000381840 Aktie
Innehavare Provobis Holding AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 27 039 842
Antal rösträtter 27 039 842
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2021-06-08
Gränsvärde för antal aktier 25 %
Gränsvärde för rösträtter 25 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 0
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 0 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 0
 - andel av rösträtter 0 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/