Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

GARO bolagiserar produktområde Laddinfrastruktur

08:20 / 15 December 2016 GARO Press release

I syfte att ytterligare förstärka organisationen och för att tillvarata de stora möjligheterna inom produktområdet Laddinfrastruktur för elfordon kommer GARO att under 2017 bolagisera verksamheten.

Som ett första steg i processen skapas från 1 januari 2017 ett nytt sammanhållet affärsområde. Verksamheten kommer att ledas av en affärsområdeschef med övergripande ansvar för marknadsområdena; Sverige, Norge, Polen och Övriga marknader.
Utbyggnaden av laddinfrastruktur fortsätter i ett snabbt tempo och följer kommersialiseringen av laddbara fordon. GARO har i dag en mycket stark marknadsposition inom detta område och erbjuder ett komplett sortiment av laddare och tjänster.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Jonsson, VD och koncernchef: 0370 33 28 02
Patrik Linzenbold, IR direktör: 0708-252630
GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden. Koncernen omsätter cirka MSEK 600 och har cirka 260 anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö.

Affärsidén är att "med fokus på innovation, hållbarhet och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen".

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/