Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Stark tillväxt och förbättrat justerat rörelseresultat

07:30 / 26 May 2016 GARO Press release

  • Nettoomsättningen ökade med 26% till MSEK 149,6 (118,9).
  • Justerat* rörelseresultat ökade med 32% till MSEK 15,3 (11,6).
  • Justerad* rörelsemarginal uppgick till 10,2% (9,8).
  • Justerat* resultat efter skatt uppgick till MSEK 12,1 (9,1).
  • Justerat* resultat per aktie uppgick till SEK 1,21 (0,91).

*) Justerat för jämförelsestörande poster på MSEK -12,6 i rörelseresultatet och MSEK -9,8 i resultat efter skatt relaterade till börsnoteringen.

VD och koncernchef Stefan Jonsson:

Vi uppnådde en väsentlig omsättningsökning i kvartalet genom en stark tillväxt i Sverige och i Övriga marknader. Rörelseresultat och rörelsemarginal, justerat för engångskostnader för börsnoteringen, förbättrades som en följd av volymtillväxten i kombination med stabila omkostnader.

I GARO Sverige ökade nettoomsättningen med 17% med en bra ökning inom alla produktområden och i GARO Övriga marknader ökade omsättningen med 43%. Det är glädjande att se nya produkter och produktområden ta fart ordentligt. Speciellt glädjande är produktområdet Ladd med en stark tillväxt. Värt att nämna är även området Solenergi, där vi levererade vår största order någonsin i Sverige under kvartalet.

GARO ser en, i överlag, fortsatt bra efterfrågesituation i koncernens båda marknadssegment samt inom de fyra produktområdena. Externa faktorer som förändringar i konjunkturutveckling, valutaoro och politiska beslut kan påverka framtida omsättning och lönsamhet. Sammantaget ser vi positivt på bolagets utveckling under 2016.

Gnosjö 26 maj 2016
    

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Jonsson, VD och koncernchef: 070-588 66 73
Lars Kvarnsund, finansdirektör: 070-516 59 98
Patrik Linzenbold, IR chef: 0708-252630

       
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som GARO ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 maj kl 07.30.
  
   

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden. Koncernen omsatte 2015 MSEK 554 och har cirka 260 anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö.

Affärsidén är att "med enkelhet och design erbjuder GARO elbranschen de smartaste och lönsammaste lösningarna satta i system".

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/