Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Presentation av delårsrapport för kvartalet april - juni 2016 den 26 augusti

11:35 / 18 August 2016 GARO Press release

GARO kommer att offentliggöra sin delårsrapport för andra kvartalet 2016 fredagen den 26 augusti 2016 klockan 07.30.
Telefonkonferens klockan 09.30
VD och koncernchef Stefan Jonsson och finansdirektör Lars Kvarnsund kommer att presentera resultatet vid en telefonkonferens samma dag klockan 09.30.
Telefonnummer:
Sverige: 08-50 510 036
Storbritannien: 020-3059 8125
Övriga länder: +44 20 3059 8125
Presentationsmaterialet kommer att publiceras på www.garo.se innan telefonkonferensen.
Det finns också möjlighet att lyssna direkt på telefonkonferensen via länk på www.garo.se eller genom att klicka på: websändning (http://www.investis-live.com/garo/57b449055f165d090023080b/wq8f8).
För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Linzenbold, IR chef GARO 
GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden. Koncernen omsätter cirka 550 Mkr och har cirka 260 anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/