Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018 UTSEDD

15:30 / 23 October 2017 GARO Press release

I enlighet med de riktlinjer som fastställdes på årsstämman den 4 maj 2017 har GARO etablerat en valberedning. Valberedningen ska bereda och till årsstämman 2018 lämna förslag till:

  • stämmoordförande;
  • kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen;
  • val och arvodering av bolagets revisor;
  • styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete; och
  • eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen.

De tre röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen har rätt att utse en ledamot vardera. Dessutom ingår styrelsens ordförande i valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2018 utgörs av:
  • Lars Kongstad, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, utsedd av Lars Svensson
  • Ulf Hedlundh, utsedd av Svolder AB
  • Jan Särlvik, utsedd av Nordea Investment Funds
  • Anders Pålsson, i egenskap av styrelseordförande i GARO AB

Lars Kongstad har utsetts till valberedningens ordförande.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via epost till valberedningen@garo.se.För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 14 mars 2018, dvs. sju veckor före årsstämman som hålls den 2 maj 2018.
  

För ytterligare information, kontakta valberedningens ordförande:
Lars Kongstad, telefon 040- 698 58 41
  

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden. Koncernen omsatte 2016 MSEK 658 och har cirka 330 anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö.

Affärsidén är att "med fokus på innovation, hållbarhet och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen".

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/