Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat

07:30 / 25 August 2017 GARO Press release

Pressmeddelande
(Delårsrapport andra kvartalet 2017 distribueras som en bilaga till detta pressmeddelande)

  •  Nettoomsättningen ökade med 21% till MSEK 192,0 (159,1).
  •  Rörelseresultatet ökade med 22% till MSEK 22,5 (18,5).
  •  Rörelsemarginalen uppgick till 11,7% (11,6).
  •  Resultat efter skatt uppgick till MSEK 17,9 (15,4).
  •  Resultat per aktie uppgick till SEK 1,79 (1,54). 
  • Soliditeten uppgick till 47,1% (48,4%).

VD och koncernchef Stefan Jonsson:

Utvecklingen i det andra kvartalet fortsatte i linje med våra förväntningar. Nettoomsättningen ökade med 21% till MSEK 192,0, drivet av en stark tillväxt i GARO Sverige och en god utveckling avseende byggrelaterade produktområden. Färre antal arbetsdagar under kvartalet påverkade nettoomsättningen negativt med fem procentenheter.

Rörelseresultatet ökade med 22% till MSEK 22,5, som dock påverkades negativt i andra kvartalet med cirka MSEK 3 på grund av färre antal arbetsdagar. Rörelsemarginalen uppgick till 11,7% jämfört med 11,6% året innan. Kvartalet har även belastats med temporära kostnader för uppbyggnad av framtida leveranskapacitet.

Vår marknadsbedömning kvarstår. För laddprodukter ser vi en fortsatt stark utveckling och utbyggnaden av laddinfrastruktur fortsätter i samtliga marknader. Byggmarknaden utvecklas fortsatt starkt i Sverige och Irland, efterfrågan i Norge och Finland är god. Sammanfattningsvis ser vi positivt på utvecklingen under 2017.

Som tidigare kommunicerats har Carl-Johan Dalin utsetts till ny VD och koncernchef för GARO. Han kommer att tillträda tjänsten den 4 september. Jag kommer att stödja Carl-Johan under en introduktionsperiod och hälsar honom välkommen till bolaget.

Gnosjö 25 augusti 2017

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Jonsson, VD och koncernchef: 070-588 66 73
Lars Kvarnsund, finansdirektör: 070-516 59 98
Patrik Linzenbold, IR chef: 0708-252630 

Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017 kl. 07.30.

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden. Koncernen omsatte 2016 MSEK 658 och har cirka 330 anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö.

Affärsidén är att "med fokus på innovation, hållbarhet och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen".

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/