Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Stark tillväxt och förbättrat resultat

07:30 / 21 February 2018 GARO Press release

Fjärde kvartalet 2017
 • Nettoomsättningen ökade med 19% till MSEK 238,3 (200,9)
 • Rörelseresultatet ökade med 2% till MSEK 30,9 (30,3)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 13,0% (15,1)
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 26,0 (21,7)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 2,60 (2,17)
 • GARO förvärvade WEB-EL Försäljning AB i oktober 2017
 • GAROs utbyggda fabrik i Polen invigdes i november 2017
Helåret 2017
 • Nettoomsättningen ökade med 21% till MSEK 796,0 (657,8)
 • Rörelseresultatet ökade med 14% till MSEK 98,1 (86,4*)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 12,3% (13,1*)
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 85,6 (66,8*)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 8,56 (6,68*)
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2017 på SEK 4,00 (2,85) per aktie
 • GARO förvärvade Emedius AB i februari 2017

     

VD och koncernchef Carl-Johan Dalin:

GARO fortsätter sin expansion och nettoomsättningen ökade med 19 procent under fjärde kvartalet till MSEK 238,3 med en stark utveckling i Affärsområde Sverige såväl som Affärsområde Övriga marknader. Rörelseresultatet i fjärde kvartalet var i linje med föregående år och uppgick till MSEK 30,9, vilket belastades av marknads- och produktutvecklingssatsningar inom främst Ladd samt kostnader för att utöka produktionskapaciteten i både Sverige och Polen.

2017 var för GARO ett händelserikt år som bland annat präglades av fortsatt stark tillväxt och innovativ produktutveckling. Under året genomfördes även två strategiska förvärv i syfte att utöka kapaciteten inom Projekt samt förstärka GAROs position som ledande aktör inom uppkopplade laddlösningar. Nettoomsättningen ökade 21 procent under helåret till MSEK 796 där samtliga produktsegment uppvisade en positiv utveckling och rörelseresultatet ökade med 14 procent till MSEK 98,1. Den goda tillväxten var ett resultat av en stark byggmarknad i Sverige och god utveckling i övriga marknader sammantaget där vi lyckades väl med våra produktlanseringar. Därtill kom viktiga förvärv av Emedius AB i början av året och WEB-El Försäljning AB i slutet av året.

GARO har en positiv syn på marknadsförutsättningarna för 2018. Byggmarknaden är fortsatt god i Sverige och vi ser sammantaget en fortsatt hög aktivitet i våra övriga marknader. För produktområde Ladd ser vi en fortsatt stark utveckling och utbyggnad av laddinfrastruktur i samtliga marknader.
  

Gnosjö 21 februari 2018
  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Dalin, VD och koncernchef: 070-361 00 95
Lars Kvarnsund, finansdirektör: 070-516 59 98
        

Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari 2018 kl. 07.30.
   

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden. Koncernen omsatte 2017 MSEK 796 och har cirka 376 anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö.

Affärsidén är att "med fokus på innovation, hållbarhet och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen".

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/