Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Ny CFO utsedd för GARO

08:00 / 23 August 2018 GARO Press release

Helena Claesson har utsetts till ny CFO för GARO AB och kommer att ingå i koncernledningen. Helena kommer närmast från Sensys Gatso Sweden AB där hon varit VD sedan 2017. Hon har en filosofie kandidatexamen från Jönköpings Högskola och har under sina 14 år hos Sensys Gatso Group AB/Sensys Traffic AB innehaft ett flertal positioner, bland annat som ekonomichef samt tillförordnad VD. Helena tillträder tjänsten som CFO senast den 1 januari 2019 och efterträder Lars Kvarnsund som lämnar sin tjänst i bolaget i mitten av oktober 2018. 

Rickard Blomqvist, styrelseledamot i GARO, kommer att ta rollen som tillförordnad CFO i GARO under den tid som uppstår mellan det att Lars lämnar och Helena tillträder.

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden. Koncernen omsatte 2017 MSEK 796 och har cirka 398 anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö.

Affärsidén är att "med fokus på innovation, hållbarhet och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen"

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/