Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

GARO har levererat DC högeffektsladdare till Volvo Cars provverksamhet

10:00 / 12 September 2018 GARO Press release

GARO AB har levererat högeffektsladdare till Volvo Cars provverksamhet omfattande 12 DC stationer av varierande typ och funktion.

Laddarna inkluderar den absolut senaste tekniken med möjlighet till mycket högt effektuttag. Laddstationerna är avsedda för Volvo Cars provverksamhet och har installerats i såväl Göteborgsområdet som vid en vintertestplats i Norrland.
GARO har en stark ställning inom området fordonsladdning och har ett komplett sortiment inom snabbladdning, semi-snabbladdning och hemmaladdning. Utbyggnaden av laddinfrastruktur fortsätter i Sverige i oförminskad takt och följer kommersialiseringen av laddbara fordon och de beslut som påskyndar dess tillväxt mot en fossilfri fordonsflotta.
Carl-Johan Dalin, VD på GARO kommenterar: "Volvo Cars satsar stort på eldrivna fordon och vi är mycket stolta över att ha fått förtroendet att leverera högeffektsladdare till Volvo Cars provverksamhet av elektrifierade bilar."
Leveranserna har genomförts i samverkan med GAROs partnerföretag Efacec.
För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Dalin, VD- och koncernchef: 070 361 00 95
Malin Rylander Thordén, IR-chef: 076 894 95 96
 
GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden. Koncernen omsatte 2017 MSEK 796 och har cirka 398 anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö.
Affärsidén är att "med fokus på innovation, hållbarhet och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen".

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/