Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

GARO

GARO

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i GARO Aktiebolag

11:31 / 6 May 2021 GARO Press release

Flaggningsmeddelande i GARO Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556051-7772 GARO Aktiebolag
Instrument SE0008008262 Equity
Innehavare Nordea Funds Ltd
 
Före transaktionen
Antal aktier 501 961
Antal rösträtter 501 961
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2021-05-05
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 473 737
 - direkt innehavda rösträtter 473 737
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 4,73737 %
 - direkt innehavda rösträtter 4,73737 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,73737 % 473 737
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,73737 % 473 737
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontroll genom fullmakt
 - innehav upphör för Nordea Nordic Small Cap Fund
 - antal rösträtter 283 724
 - innehav upphör för Nordea Institutionella Småbolagsfonden Sverige Fund
 - antal rösträtter 51 001
 - innehav upphör för Nordea Innovation Stars Fund
 - antal rösträtter 18 827
 - innehav upphör för Nordea Invest Nordic Small Cap
 - antal rösträtter 4 622
 - innehav upphör för Nordea Smabolagsfond Sverige
 - antal rösträtter 115 563
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 473 737
 - andel av rösträtter 4,73737 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/