Ledande aktör i elbranschen

GARO

Med rötterna i entrerprenörsmeckat Gnosjö utvecklar och tillverkar GARO produkter och system för elinstallationsmarknaden under eget varumärke. Gemensamma nämnare för produkterna är innovation och lösningsorientering som förenklar användarvänligheten för kunderna. Bolagets huvudmarknader utgörs av Sverige, Norge, Irland, Finland samt Polen. Produktområdena är indelade i elinstallation, projekt, tillfällig el och ladd. Produktionen sker i egna produktionsanläggningar i Gnosjö och Szczecin, Polen.Nyckeltal

GARO

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
796,0 881,7 944,3
Omsättningstillväxt
21,0% 10,8% 7,1%
Rörelseresultat MSEK
98,1 111,7 124,0
Rörelsemarginal
12,3% 12,7% 13,1%
Vinst per aktie KR
8,56 8,52 9,58
Utdelning per aktie KR
4,00 4,50 5,00
Eget kapital MSEK
252,7 300,6 351,4
Soliditet
47,3% 53,4% 57,1%
Nettoskuld MSEK
56,1 29,5 -11,0
Antal miljoner aktier
10,0 10,0 10,0

Värdering

GARO

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) adj. 23,0 21,0 20,5 18,3
P/BV (x) 8,2 7,1 5,8 5,0
EV/S (x) 2,4 2,3 2,0 1,8
EV/EBITDA (x) 16,2 16,8 14,1 12,6
EV/EBIT (x) 18,3 18,9 15,9 14,0
Direktavkastning (%) 1,8% 2,1% 2,6% 2,9%