Samarbetslösningar med fokus på användarvänlighet och kreativitet

HOYLU

Hoylu tillhandahåller mjukvara, inmatningsverktyg och skärmar för kreativt samarbete oberoende av de medverkandes fysiska position. Lösningarna hjälper till att koppla ihop analoga och digitala arbetsmetoder i syfte att underlätta samarbete. Bolagets produkter kan därför involvera flertalet personer med olika kompetenser i skapandeprocessen.

Nyckeltal

HOYLU

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 27,3 37,0 50,0
Omsättningstillväxt N/A 35,4% 35,0%
Rörelseresultat MSEK -21,5 -20,9 -11,0
Rörelsemarginal -78,8% -56,6% -22,0%
Vinst per aktie KR N/A -1,77 -0,96
Utdelning per aktie KR - - -
Eget kapital MSEK 27,3 33,0 41,5
Soliditet 49,2% 53,4% 60,5%
Nettoskuld MSEK 0,5 2,3 2,6
Antal miljoner aktier 11,0 12,0 12,0

Värdering

HOYLU

2017 2018e 2019e 2020e
P/E (x) 0,0 -2,4 -4,4 -70,1
P/BV (x) 1,8 1,6 1,2 1,0
EV/S (x) 2,1 1,4 1,1 0,8
EV/EBITDA (x) -3,0 -3,5 -8,0 9,6
EV/EBIT (x) -2,6 -2,6 -4,9 -397,2
Direktavkastning (%) 0,0 0,0% 0,0% 0,0%