Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

MedicaNatumin

MedicaNatumin

Huvudägare utökar sitt innehav i MedicaNatumin AB (publ)

14:21 / 18 March 2019 MedicaNatumin Press release

Lars Kärnerud, styrelseledamot och en av huvudägarna i MedicaNatumin AB (Publ) köper en miljon aktier i bolaget. Affären sker genom bolaget ML i Habo AB. Efter affären har Lars Kärnerud och hans närstående 77 123 000 aktier i MedicaNatumin AB, privat och genom bolag.

Säljare av aktierna är Erin Worrall, COO i MedicaNatumin. Skälet till försäljningen är att minska den privata skuldsättning som uppstått i samband med utnyttjande av teckningsoptioner i MedicaNatumin. Efter affären har Erin Worrall 264 669 aktier och 3 000 000 teckningsoptioner i MedicaNatumin AB.
Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2019.

Om MedicaNatumin

Bolaget bildades 2006 och fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott, medicintekniska produkter och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.
Dåvarande Scandinavian Clinical Nutrition AB förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter. I samband med att bolaget förvärvade Natumin Pharma AB under våren 2016 fick bolaget tillgång till en modern fabrik med tillhörande forskningsanläggning, ett antal patenterade produkter samt c:a 70 patent. Bolaget bytte namn till MedicaNatumin AB i december 2017.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/