Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

MedicaNatumin

MedicaNatumin

Nytt antal aktier och röster i MedicaNatumin AB

08:30 / 25 March 2019 MedicaNatumin Press release

Antalet aktier och röster i MedicaNatumin AB (publ) har ökat med 200 000 till följd av utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.  

Idag, den 25 mars 2019, finns totalt 375 289 277 aktier och röster i bolaget. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 37 528 927,70 SEK. Ökningen av antalet aktier tillkommer till följd av inlösen av optioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2019.

Jönköping 2019-03-25

Om MedicaNatumin

Svenska MedicaNatumin utvecklar, tillverkar och marknadsför hälso- och skönhetsprodukter baserade på innovativa ingredienser och gedigen forskning. Bolagets patenterade plattformar är utvecklade av den egna forskningsgruppen i samarbete med Karolinska och Sahlgrenska instituten. MedicaNatumins ledande varumärken inom kategorierna kosttillskott, medicintekniska produkter samt dermatologiska och kosmetiska produkter säljs till stor del på den nordiska marknaden men även till konsumenter runt om i världen.
Huvudkontor och produktion finns i Jönköping respektive Habo.

MedicaNatumin AB (publ) är listat på Nordic Growth Market (NGM) Nordic MTF.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/