Egenvård för ökad livskvalitet genom innovation, effekt och kvalitet

MEDICANATUMIN

MedicaNatumin, tidigare Medica Nord, är en nordisk egenvårdskoncern som utvecklar, marknadsför och säljer produkter som avser öka människors livskvalitet och bidra till en bättre vardagshälsa. MedicaNatumin arbetar med innovation och kvalitet som ledord, såväl i utvecklingen av egna varumärken, som i urvalet av inlicensierade varumärken. Under mars 2016 förvärvades Natumin Pharma AB som bedriver forskning och utveckling.Nyckeltal

MEDICANATUMIN

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
128,0 208,4 181,3
Omsättningstillväxt
10,0% 62,9% -13,0%
Rörelseresultat MSEK
-8,1 31,2 18,9
Rörelsemarginal
-6,3% 14,9% 10,4%
Vinst per aktie KR
-0,0161 0,0634 0,0378
Utdelning per aktie KR
0,00 0,00 0,00
Eget kapital MSEK
85,2 108,8 122,8
Soliditet
60,7% 52,3% 61,9%
Nettoskuld MSEK
18,9 -9,9 -33,0
Antal miljoner aktier
372,3 372,3 372,3

Värdering

MEDICANATUMIN

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 77,7 0,0 8,7 14,7
P/BV (x) 1,9 1,5 1,9 1,7
EV/S (x) 1,6 1,2 0,9 1,0
EV/EBITDA (x) 10,6 11,9 4,8 6,0
EV/EBIT (x) 31,1 0,0 6,3 9,2
Direktavkastning (%) 0,0 0,0 0,0% 0,0%