Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Motion Display

Innovative in-store marketing

Motion Display

Motion Display är verksamt inom det starkt växande området In-Store Marketing, d.v.s. där butiken eller producenten av en vara inne i själva butiken vill uppmärksamma varan. Motion Displays egenutvecklade produkt, blinkande skyltar gjorda på elektroniskt papper, är världsunik. I augusti 2014 lanserades även produkten Motion e-Bar, där en liknande elektronisk skylt placerats på en kundpinne, vilken avskiljer kunders varor på varubandet vid kassan. Exponeringen av utvalda varor förstärks med en blinkande display och drar därmed till sig kundernas uppmärksamhet.Tillväxtbolag inom detaljhandeln

Motion Display, med huvudkontor i Uppsala, är ett innovativt företag inom det snabbt växande området ”In-Store Marketing” och har, sedan det grundades 2005, i huvudsak varit ett utvecklingsbolag. Verksamheten omfattar utveckling, marknadsföring och tillverkning av produkter och tjänster inom digital/elektronisk displayteknik främst avsedd för detaljhandel och marknadsföring. Bolagets egenutvecklade produkter, blinkande skyltar och displayer baserade på elektroniskt papper/bläck från E-Ink är världsunik. Displayerna baseras på omfattande patent från elektroniskt papper samt avancerad egenutvecklad elektronik och mjukvara.

Displayerna visar rörliga budskap och drar därmed till sig uppmärksamhet och genererar ökad försäljning. Displayernas låga strömförbrukning (drivs med små batterier i ca 5-7 månader innan batterierna behöver bytas) och dess pappersliknande egenskaper, gör att de hanteras lika enkelt som traditionella pappers- och plastskyltar med statiska budskap. Under 2015 lanserades den nya versionen av elektronik och mjukvara. Där utnyttjas en inbyggd klocka och möjligheten att visa olika blinkande budskap med tillhörande prisinformation beroende på vilken veckodag det är. Versionen har även ett ”sov-läge” vilket medför att batteritiden kan fördubblas. Demonstrationer av trådlöst byte av animationssekvens/pris via telefon med stöd för NFC har också genomförts.

Bolaget har idag fyra olika typer av anpassningsbara e-pappersskyltar och så kallade ”add-ons” för marknadsföring i butik. Fixed overlay som är en skylt med ett personligt marknadsföringsbudskap som ställs ut i butik; Covers som kan placeras framför exempelvis bok- och spelomslag; ESL (electronic shelf label) add-on som placeras ut bredvid prisetiketter i butik; blinkande prisdisplay som är ett substitut för vanliga prisetiketter.

Leverans av de första produkterna skedde under senvåren 2013. Vid tidpunkten hade produkterna de funktioner och egenskaper Motion Display identifierat som nödvändiga för en omfattande lansering, både i Sverige och internationellt. De första leveranserna skedde till Coca-Cola i Norge och ICA, båda med stor framgång. De kundanpassade kampanjer som genomförts och som genererat försäljning har i huvudsak baserats på kunder som själva kontaktat bolaget och med ett minimum av egna försäljningsinsatser. Under hösten 2014 och 2015 inleddes en etablering i USA med två leveranser och installation på Walmart. Därefter fortsatte etableringen och Motion Display tog sig in i segmentet ”snacks” på den amerikanska marknaden.

Till följd av att Motion Display främst har varit ett utvecklingsbolag med knappa resurser har bolaget hitintills inte spenderat stora medel på marknadsföring. Trots det har bolaget lyckats attrahera kunder med välkända varumärken tack vare sitt produkterbjudande. Bland annat har Motion Display levererat displayer för varumärkena Adidas, Bacardi, Electrolux och Scan. Framgent väntas bolaget utöka säljkåren för att på så sätt ha större möjlighet att synas och påverka tillväxten i en fortsatt positiv riktning.

 

 

En marknad i tillväxt och förändring 

Tillväxten i branschen drivs av att leverantörernas marknadsföringsbudgetar i ökande omfattning allokeras till marknadsföring i butik. Det bakomliggande skälet till detta är att 70-80% av alla köpbeslut tas inne i butiken, framför produkten. De första 4-7 sekunderna framför produkterna är det mest kritiska ögonblicket. Även den kraftigt ökade konkurrensen mellan leverantörer har bidragit till utökade investeringar i In-Store Marketing, då behovet av att synas i butik fått ökad relevans. Generellt kan också sägas att kedjorna lockar kunder till butikerna med låga priser på vissa produkter genom att kraftigt sänka den egna marginalen. När kunden väl kommit till butiken vill man av naturliga skäl också kompensera detta genom att styra kunden till att också köpa produkter med hög marginal. In-Store Marketing är ett segment inom kampanjmarknaden, vilken årligen omsätter över 300 miljarder USD bara i USA.

I Sverige investeras årligen nästan 70 miljarder SEK på marknadsföring varav cirka 7 miljarder SEK, motsvarande cirka 10%, inne i landets butiker. Fördelningen mellan In-Store Marketing och övrig marknadsföring förklaras i hög grad av avsaknad av attraktiva möjligheter till effektiv reklam i butik. Ett antal studier påvisar att Motion Display kan erbjuda en effektiv lösning på detta problem genom att utvalda butiksvaror förstärks med en blinkande display för att varan ska tilldra sig extra mycket uppmärksamhet. Motion Displays målsättning är att erbjuda butikskedjor och leverantörer ett effektivare verktyg för marknadsföring i butik och således öka den totala andelen som årligen investeras i In-Store Marketing.