Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Motion Display

Motion Display

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Motion Display: Kommuniké från årsstämma

Igår, den 7 maj 2019, hölls årsstämma i Motion Display Scandinavia AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut f...

08:48 / 8 May Motion Display Press release

Motion Display: Årsredovisning 2018

Motion Display Scandinavia publicerar härmed årsredovisningen för 2018.
Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns tillgänglig på bolage...

09:19 / 16 Apr Motion Display Press release

Motion Display: Bokslutskommuniké 2018

REKORDÅR
ÅRET 2018 (JANUARI - DECEMBER)
Nettoomsättningen för året ökade med 71 % och uppgick till 50,39 MSEK (29,45 MSEK) varav fö...

08:00 / 14 Feb Motion Display Press release