Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Motion Display

Motion Display

Motion Display: Årsredovisning 2020

08:00 / 20 April 2021 Motion Display Press release

Motion Display Scandinavia publicerar härmed årsredovisningen för 2020

Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida (https://www.motiondisplay.com/).

För ytterligare information

Anna Engholm, VD Motion Display Scandinavia AB, +46 (0) 709 79 35 04

E-post: anna.engholm@motiondisplay.com

Motion Display är den ledande globala tillverkaren av skyltar till detaljhandeln baserade på elektroniskt papper och erbjuder nya lösningar för effektiv marknadsföring i butik. Bolaget grundades i Uppsala 2005 av Erik Danielsson, tidigare koncernchef för Pharmacia AB och grundare av bland annat Pricer AB, världsledande leverantör av ESL (Electronic Shelf Labels). www.motiondisplay.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/