Halvårsrapport

08:35 / 24 augusti 2017 Motion Display Pressmeddelande

Motion Display Scandinavia AB - org nr 556682-8231

Delårsrapport för perioden januari 2017 - juni 2017

REKORDSTARKT ANDRA KVARTAL

FÖRSTA HALVÅRET 2017 (JANUARI - JUNI)
 • Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 10 % och uppgick till 11,91 MSEK (10,84 MSEK) varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 1,25 MSEK (0,63 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 8 % och uppgick till 5,72 MSEK (5,27 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 46 % (48 %).
 • Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 34 % (7 %).
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -0,61 MSEK (-0,58 MSEK).
 • Nettoresultat: -2,14 MSEK (-2,11 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,21 kr (-0,20 kr).
 • Nettokassaflöde: -2,29 MSEK (-2,05 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,96 MSEK (-0,19 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 10 395 402 st.
ANDRA KVARTALET 2017 (APRIL - JUNI)
 • Nettoomsättningen för andra kvartalet ökade med 51 %, och uppgick till 6,62 MSEK
(4,37 MSEK), varav försäljning av installationer uppgick till 0,52 MSEK (0,63 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete för egen räkning ökade med 77 % och uppgick
till 3,36 MSEK (1,90 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 50 % (41 %).
 • Bruttomarginal försäljning installationer och övrigt: 36 % (7 %).
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -0,07 MSEK (-1,49 MSEK).
 • Nettoresultat: -0,83 MSEK (-2,25 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,08 kr (-0,22 kr).

Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET
 • Fortsatt stort intresse för blinkande prisdisplayer och samarbetet med en av världens ledande dryckesleverantörer fortsätter. Under kvartalet levereras ytterligare prisdisplayer till ett ordervärde om 2 MSEK. Sammantaget med leveranser under det första kvartalet gör att bolaget levererat displayer till ett totalt ordervärde om 3,5 MSEK under första halvåret till samma kund.
 • Kvartalets omsättning utgörs huvudsakligen av beställningar från återkommande kunder. Samtidigt arbetas aktivt med nya potentiella kunder och av orderstocken vid kvartalets utgång utgör 3,5 MSEK beställningar från nya kunder, varav närmare 1 MSEK från ännu en dryckesleverantör.
 • Orderstocken vid kvartalets utgång uppgick till 4,9 MSEK (4,9 MSEK egentillverkade produkter och 0 SEK installationer och övrigt). Motsvarande siffror för föregående år är

3,1 MSEK respektive 0 SEK.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
 • Fortsatt framgång inom segmentet "drycker". Beställning från ytterligare en ledande leverantör inom segmentet, tillika en återkommande kund, har erhållits. Beställningen avser fyra olika displayprogram till ett ordervärde om 2,3 MSEK.

KOMMENTAR FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Våra blinkande displayer med ställbara siffror har blivit något av en standardprodukt, till att börja med främst inom kategorin drycker. Vi ser mycket stor potential för detta nya segment. För "pionjären" inom detta område har vi under andra kvartalet levererat prisdisplayer till ett ordervärde om ca 2 MSEK. Totalt under första halvåret har vi därmed till samma kund levererat displayer till ett ordervärde om totalt 3,5 MSEK.

Inte minst glädjande är att omsättningen under andra kvartalet till större delen utgörs av beställning från befintliga och återkommande kunder. Vi får en allt stabilare bas av trogna kunder. Samtidigt är det också lovande att konstatera att större delen av orderstocken vid halvårets utgång kommer från nya kunder. Av orderstocken om 4,9 MSEK kommer hela 3,5 MSEK från nya kunder. Bland dessa återfinns ytterligare en stor dryckesleverantör som beställt ett displayprogram till ett ordervärde om ca 1 MSEK.

Bearbetning av dryckesleverantörer har således givit resultat. Våra kunder vittnar om märkbara försäljningseffekter och återkommer med nya projekt. Nu senast, efter halvårets utgång, har en annan, i denna rapport inte tidigare nämnd, större dryckesleverantör beställt fyra nya displayprogram till ett ordervärde om 2,3 MSEK. Också detta är en återkommande kund.

Givetvis gläds vi åt den starka orderingången, bibehållen hög marginal och ett rekordstarkt andra kvartal. Den starka trenden fortsätter. För oss gäller det att nu förvalta det stora gensvar vi får genom att få en stärkt försäljningsorganisation på plats.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.