Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Precise Biometrics

Precise Biometrics

Stefan K. Persson lämnar sin roll som VD på Precise

08:50 / 21 September 2021 Precise Biometrics Press release

Precise VD Stefan K. Persson har meddelat att han har beslutat att lämna sin tjänst för nya utmaningar utanför bolaget. Precise kommer omgående att initiera rekryteringsprocessen efter en ny VD.

”Jag vill tacka Stefan för hans insatser då han genomfört viktiga förändringar som positionerat Precise väl inför framtiden. Under hans ledarskap har bolagets erbjudande breddats till fler användningsområden, inte minst inom access och smarta kort vilket är marknader som står inför kraftig tillväxt de kommande åren. Vi inleder nu rekryteringen av en ersättare och ser möjligheter i att hitta en passande ledare anpassad till det behov vi har när vi nu går in i nästa fas i bolagets utveckling”, säger Torgny Hellström, styrelseordförande på Precise.

Stefan K. Persson kommer att kvarstå i sin nuvarande roll under uppsägningstiden på sex månader och beräknas lämna Precise i mars 2022.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/