Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Safeture

Safeture

Kommuniké från extra bolagsstämma den 10 januari 2020 i Safeture AB

11:35 / 10 January 2020 Safeture Press release

Idag, den 10 januari 2020,  hölls extra bolagsstämma i Safeture AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Nyval av ordinarie styrelseledamöter. Stämman beslöt att välja Pontus Kristiansson och Christian Lindgren som ordinarie ledamöter i Safeture AB.

Pontus Kristiansson, född 1971, har en MSc Engineering examen från LTH och arbetar idag som strategikonsult för Altaverita AB. Han har en mångårig erfarenhet av styrelsearbete såsom styrelseordförande i Realinvest AB, styrelseledamot i Kollektiva Innovation Studios AB, styrelseledamot i IKANO Försäkring AB, styrelseledamot i Avail Intelligence AB samt styrelseledamot i Digitana.

Christian Lindgren, född 1974, har studerat vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och arbetar idag som VD på Adma Förvaltning. Lindgren har en lång erfarenhet från roller som ekonomichef samt administrativ chef för bolag som HSB Malmö, Sparbanken Syd, Meaning Green samt CFO och sedemera VD på Active Capital AB. Lindgren har även uppdrag  som styrelseledamot i Doxa AB och Raw Food House FANI AB.

Samtidigt lämnar grundaren Lars Lidgren styrelsen i Safeture AB. Lidgren avyttrade i december 2019 en större del av sitt aktieinnehav i bolaget till Adma Förvaltnings AB.

Om Safeture AB 

Safeture grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Företaget erbjuder en unik plattform: Safeture Enterprise, vilket är det nya, kompletta sättet att hantera medarbetarnas säkerhet med hjälp av toppmodern teknik. Safeture-aktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market Stockholm (ticker: SFTR). Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser. Tel: +46 8-463 83 00, epost: certifiedadviser@penser.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/