Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Swedencare

Premium animal health products

Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom djurhälsa för den globala husdjursmarknaden. Bolagets främsta produkt, ProDen Plaqueoff, är patenterad och försäljning bedrivs i cirka 50 länder världen över. Efter förvärv av bolagets tre största återförsäljningsbolag sker ungefär 80% av försäljningen via egna kanaler och cirka 20% via återförsäljare. Förvärven medför att bolaget kommer närmare slutkunden och ökar möjligheten till förbättrade marginaler.Ett snabbväxande djurhälsoföretag

Bakgrunden till Swedencare är tandläkaren Sune Wikners studier om algen Ascophyllum Nodosum och dess effekt på munhälsa. Studierna på människor och hundar visade att en kost innehållande havsalgen minskade mängden plack, tandsten samt besvär vid blödande tandkött och som en följd förbättrades även andedräkten. Arbetet resulterade i en produkt för humanmarknaden i form av en tablett och för hundar och katter togs ett pulver fram som fick namnet ProDen Plaqueoff. Båda preparaten verkar via blodomloppet och ger en systemisk effekt vilket innebär att effekt ges på annat ställe än där det applicerats. Den aktiva ingrediensen Ascophyllum Nodosum skördas utmed den nordnorska atlantkusten.

Swedencare är ett snabbväxande och lönsamt varumärkesbolag inom djurhälsa. Bolaget använder sig främst av externa producenter i Sverige, Frankrike och USA men har i och med förvärvet av Ecuphar Ltd erhållit en egen produktionsanläggning på Irland. Produktionsanläggning i egen regi skapar flexibilitet i takt med ökade volymer och sedan mars 2017 producerar Swedencare ProDen PlaqueOff i fabriken.

Med de förändringar som Swedencare har genomgått under de senaste åren har omsättningen, sett till geografi och produktfördelning, förändrats markant. Tidigare dominerade PlaqueOff Pulver, men med förvärvet av bland annat varumärket NutriScience och lanseringar av ytterligare produktgrupper har Swedencare idag en mer diversifierad produktportfölj. Lanseringen av Dental Bones har tagits emot väl av marknaden och Swedencare har under 2017 även designat om och utvecklat produkterna från NutriScience till en Swedencarelinje. Dental Bones är ett tuggben som innehåller PlaqueOff pulver och benet reducerar därmed plack och tandsten. Produkten innehåller även antioxidanter som försvarar immunsystemet samt omega 3 och 6 som stärker hy och päls hos djuren. 2014 lanserades Dental Bites, ett husdjursgodis med likadan funktion som pulvret. Försäljningsvolymerna har motsvarat bolagets förväntningar. Dessutom tecknades bland annat ett nordiskt försäljningsavtal för produkten Easypill. Produkten underlättar medicinering då husdjursägare i många fall upplever svårigheter med att få djuren att svälja tablettbaserade preparat.

USA, Storbritannien och Frankrike är, och torde fortsätta vara, viktiga marknader för Swedencare. Därutöver är efterfrågan på algbaserade premiumprodukter hög på de asiatiska marknaderna vilket lett till att Japan, Kina och Sydkorea snabbt blivit några av bolagets viktigaste marknader. Framgent lyfter Swedencare framförallt fram USA och Kina som de två marknader med störst potential. Produkterna finns hos utvalda tandläkare, hälsokostaffärer, djuraffärer och veterinärkliniker över hela världen.

Humanisering – Långsiktig trend på husdjursmarknaden

Den långsiktiga trenden på husdjursmarknaden är humanisering och att fler anser att husdjuret är en del av familjen. Utvecklingen drivs främst ifrån USA och anammas av resterande marknader med följden att konsumenter är mer villiga att spendera på husdjursprodukter än tidigare. Humaniseringen har även inneburit ett växande intresse för förebyggande omvårdnad med essensen att främja en sund livsstil och undvika dålig kost. Det har lett till en större efterfrågan på premiumprodukter och marknaden i USA för munhälsoprodukter förväntas växa med cirka 9% per år fram till 2019.

Tillväxt genom samarbeten, försäljningsavtal och förvärv

Under 2006 erhölls patent för ProDen PlaqueOff i 34 länder, inklusive EU och USA, och efterföljdes av patent för den japanska marknaden under 2010. Bolagets patent för ProDen PlaqueOff löper till september 2021.

Bolaget har inlett ett större samarbetsavtal med den tyska underleverantören Veracus där avsikten är att ProDen PlaqueOff ska ingå i premiumfoder producerat av flera stora europeiska foderproducenter. Framgent väntar sig Swedencare ytterligare samarbeten med foderproducenter för att på så sätt öka volymen av bolagets råvara. Därutöver har bolaget erhållit ett flertal förfrågningar om framtida samarbeten kring ProDen PlaqueOff. Det har bland annat mynnat ut i ytterligare ett samarbete med en foderproducent, EQT-ägda Musti Group. Tillsammans har de lanserat en kattfoderlinje, med varumärket Nutrima, innehållandes ProDen PlaqueOff. I början handlar det om små volymer, men en hundfoderlinje bör inte vara långt borta. I foderprojekt har bolaget väldigt höga bruttomarginaler (uppskattningsvis ~90%) och med ytterligare lanseringar kan det med tiden få materiell resultatpåverkan på koncernen.

Djurhälsobranschen förväntas stå inför en konsolidering eftersom den kännetecknas av ett stort antal mindre aktörer med svårighet att nå ut på den globala marknaden till följd av bristande distribution. Swedencare är en mindre aktör men har etablerade samarbeten med veterinärsföretag, en av världens största försäljare av receptfria produkter till apotek samt djuraffärskedjor inom premiumsegmenten. Målsättningen är att börsnoteringen och nyemissionen under sommaren 2016 ska medföra att de kan förvärva produkter eller produktbolag, utnyttja sin breda distribution och vara en aktiv part i konsolideringen.

Finansiell målsättning för Swedencare är att omsättningen 2020 ska överstiga 200 MSEK. Därtill ska EBITDA-marginalen överstiga 30%.