Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) har slutfört det amerikanska förvärv vilket offentliggjordes den 16 december 2020

10:45 / 5 January 2021 Swedencare Press release

Swedencare AB (publ) har 1 januari tillträtt samtliga aktier i Holden2 som förvärvades den 16 december 2020. Bolaget, som grundades av Edward Holden 2011, är helt inriktat på att erbjuda högkvalitativa djurhälsoprodukter via onlinekanaler. Produkterna, som bl.a. säljs under varumärket PetMD, erbjuds via de stora online plattformarna Amazon och Chewy.com. Köpeskillingen uppgår totalt till cirka 178 miljoner SEK och erläggs genom en kontantlikvid om cirka 125 miljoner SEK och en apportemission om totalt 199 732 aktier i Swedencare.

För mer information om den förvärvade verksamheten, vänligen se pressmeddelandet från 16 december 2020 då förvärvet tillkännagavs.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/