Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) förvärvar amerikanskt logistikbolag för e-handel av djurhälsoprodukter

08:40 / 1 October 2021 Swedencare Press release

Swedencare har förvärvat Fulfillment Advantage Ventures, Inc. (FAV), ett Direkt-till-konsument (B2C) logistikbolag som fokuserar på direktleverans och logistiklösningar för husdjurssektorn. Köpeskillingen om totalt cirka 41,1 miljoner SEK (4,75 miljoner USD) erläggs genom en kontantlikvid om cirka 24,7 miljoner SEK (2,85 miljoner USD) och en apportemission om totalt 111 553 aktier i Swedencare, cirka 16,5 miljoner SEK (1,9 miljoner USD) till säljande företagsledning.

Med detta strategiska förvärv får Swedencare en högre nivå av e-handelskompetens gällande flödet direkt till konsument mot egna kunder samt för de egna varumärkena Förvärvet innebär även att vi får en heltäckande lösning som tillgodoser hela leveranskedjan, vilket genererar snabbare leveranser till minskade kostnader. Dessutom kommer Swedencare också att utöka sitt nätverk av plattformskunder vilka kommer att utgöra en viktig grund för vårt senaste licensprogram med Dr. Pol, som meddelades 8 september. Projektet kommer att lanseras på flera olika onlineplattformar samtidigt, något som inte hade varit möjligt utan FAV som har byggt upp ett starkt drop-shipprogram med ett flertal ledande onlineplattformar inklusive Amazon, Chewy och Target.

FAV omsatte 2,8 miljoner USD under tolvmånadersperioden september 2020 - augusti 2021 med en negativ EBITDA på 0,1 miljoner USD. FAVs egna DTC-varumärken, som genererade cirka 1,3 miljoner USD i försäljning under perioden, kommer att gynnas av Swedencares produktportfölj, marknadsföringsprogram och internationella nätverk. Köpeskillingen om 4,75 miljoner USD, på skuld- och kassafri basis motsvarar 1,7 gånger bolagets omsättning under tolvmånadersperioden september 2020 - augusti 2021.

“We are thrilled to become part of the Swedencare family! Adding our e-commerce capabilities to Swedencare customers and brands allows us to make a big impact for Swedencare divisions ability to sell across multiple channels effectively.” säger Timothy Ackerman, President of Fulfillment Advantage Ventures, Inc.
“Ytterligare en byggsten adderas med detta förvärv och vi är mycket glada över att ha Timothy och hans team ombord med sin expertkunskap. De har en imponerande set-up med flera plattformar och en egen unik programvara som de har utvecklat under många år. Dagens konsumenter vill kommunicera med sina leverantörer och tack vare FAV kommer vi att ha en toppmodern lösning för vår premiumproduktportfölj och licensavtal för att interagera med vår snabbt växande kundbas. Vi kommer att använda FAV som en katalysator för lansering till nya plattformar och direktleveranser för våra varumärken inom koncernen. Bolaget genererar break-even för närvarande men förväntas bli omedelbart lönsamt och bidra till koncerns resultat genom produktportföljsynergier och Swedencares licensprogram.” säger Håkan Lagerberg, CEO, Swedencare AB (publ).

Swedencare är ett av de snabbast växande djurhälsobolagen och med detta förvärv har koncernen slutfört sitt 7e strategiska förvärv under de senaste 15 månaderna.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/