Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) har slutfört det amerikanska förvärv vilket offentliggjordes den 28 juni 2021

17:15 / 1 July 2021 Swedencare Press release

Swedencare AB (publ) har idag tillträtt samtliga aktier i Vetio som förvärvades den 28 juni 2021. Vetio är Nordamerikas ledande Contract Development Manufacturing Organization (CDMO)-aktör med verksamhet inom kontrakts-utveckling och tillverkning av kosttillskott och dermatologiska produkter samt läkemedel till husdjursmarknaden. Köpeskillingen om totalt till cirka 1 543 miljoner SEK erläggs genom en kontantlikvid om cirka 1 524 miljoner SEK och en apportemission om totalt 184 190 aktier i Swedencare, cirka 19 miljoner SEK, till säljande management.

För mer information om den förvärvade verksamheten, vänligen se pressmeddelandet från 28 juni 2021 då förvärvet tillkännagavs samt presentation på bolagets hemsida www.swedencare.se

För mer information, vänligen kontakta:
Håkan Lagerberg, CEO Swedencare
Mobil: +46 (0) 73 517 01 70
Email: håkan.lagerberg@swedencare.se

Jenny Graflind, CFO Swedencare
Mobil: +46 (0) 73 944 85 54
Email: jenny.graflind@swedencare.se

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0) 8 528 00 399 Email: info@fnca.se

Besök gärna Bolagets hemsida www.swedencare.se

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/