Premiumprodukter inom djurhälsa

Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom djurhälsa för den globala husdjursmarknaden. Bolagets främsta produkt, ProDen Plaqueoff, är patenterad och försäljning bedrivs i cirka 50 länder världen över. Efter förvärv av bolagets tre största återförsäljningsbolag sker ungefär 80% av försäljningen via egna kanaler och cirka 20% via återförsäljare. Förvärven medför att bolaget kommer närmare slutkunden och ökar möjligheten till förbättrade marginaler.

Nyckeltal

Swedencare

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 85,5 103,1 126,3
Omsättningstillväxt 59,1% 20,6% 22,5%
Rörelseresultat MSEK 17,5 31,5 38,4
Rörelsemarginal 20,4% 30,5% 30,4%
Vinst per aktie KR 0,75 1,52 1,83
Utdelning per aktie KR 0,00 0,00 0,00
Eget kapital MSEK 69,0 99,2 120,1
Soliditet 72,9% 79,2% 81,1%
Nettoskuld MSEK -7,1 -30,4 -46,5
Antal miljoner aktier 15,8 15,8 15,8

Värdering

Swedencare

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 40,0 35,1 24,7 20,5
P/BV (x) 6,9 6,0 6,0 4,9
EV/S (x) 7,4 4,8 5,4 4,3
EV/EBITDA (x) 28,8 17,3 17,2 13,8
EV/EBIT (x) 34,9 23,4 17,8 14,2
Direktavkastning (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%