Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

THQ Nordic

Game developer and publisher focusing on the PC and console market

THQ Nordic

THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. Kärnaffärsmodellen består i att förvärva etablerade spelvarumärken och successivt förädla dem. Mycket av THQ:s själ återfinns i entreprenören, grundaren och VD:n Lars Wingefors som vid 16 års ålder grundade Nordic Games, det vi idag förknippar med THQ Nordic. 2013 blev en game changer när merparten av dagens varumärksportfölj förvärvades från amerikanska THQ Inc:s konkursbo. I början av 2018 förvärvades välkända Koch Media vilket spetsar spelutvecklingen samt ger bolaget en större förlagsverksamhet.Kort om THQ Nordic

Bolaget har en global närvaro med koncernhuvudkontor i Karlstad, Sverige och operationellt huvudkontor i Wien, Österrike. Per den 1 januari 2018 hade bolaget sju interna spelutvecklingsstudios, fyra i Sverige, två i Tyskland och en i USA, samt kontrakt med 18 externa spelstudios i flera olika länder. Bolaget sysselsatte samma datum över 460 personer, varav cirka 50 medarbetare inom förlagsverksamheten, cirka 180 medarbetare inom den interna spelutvecklingen och över 230 externa spelutvecklare under kontrakt.

THQ Nordics spelportfölj består av både egna varumärken och förlagstitlar. Bolagets fokus är att utveckla och förlägga sina egna varumärken, THQ Nordic hade per den 1 januari 2018 91 varumärken i portföljen där några av de större är Darksiders, MX vs ATV, Red Faction, Titan Quest och Biomutant. Bolaget förlägger även speltitlar åt olika samarbetspartners och har fler än 60 förlagstitlar i portföljen.

Marknadsföringsstrategin bygger på nära relationer med ledande distributionskanaler som ger bolagets varumärken en gynnsam position och placering i kanalerna. THQ Nordic har tillgång till fysisk distribution i hela världen genom kedjor som Walmart, Gamestop och Amazon. Därtill har bolaget avtal med omkring 50 digitala distributionskanaler såsom Steam, PlayStation® Store och Microsoft® Xbox Live.

Blir en europeisk gigant efter förvärvet av Koch Media

Koch Media är ett entreprenörsdrivet företag som grundades 1994 och började med datorspel 1996. Bolaget omsatte under april-december 2017 2 548 MSEK med ett rörelseresultat om 296 MSEK, justerat för nedskrivningar om 552 MSEK. Verksamheten utgörs av de tre affärsområdena; Partner Publishing, Games och Film. Köpeskillingen uppgår till 91,5 MEUR medan den skuldjusterade köpeskillingen uppgår till 121 MEUR. THQ Nordic och Koch Media kommer drivas som två separata enheter.

Partner Publishing

Partner Publishing är det största affärsområdet och utgjorde 2017 67 procent av omsättningen med en marknadsledande ställning i Europa. På kundlistan hittar vi välkända namn som Capcom, Paradox, Sega, Square Enix och THQ Nordic för att nämna några. De är kunniga när det kommer till fysisk distribution, marknadsföring och försäljningskampanjer där man gärna ersätter utgivarens lokala kontor för sälj och marknadsföring. Totalt har segmentet 11 kontor världen över och över 50 samarbetspartners. De direkta synergierna efter förvärvet återfinns i de samarbetsavtal som redan finns med THQ.

Games

Segmentet Games har mer direkta likheter med nuvarande verksamhet i THQ. Spelen ges ut under namnen Deep Silver och Ravenscourt och segmentet har en global närvaro likt THQ. En skillnad är dock att fokus varit mer på att producera AAA-titlar, vilket ger högre potential men även högre risk på grund av en större kostnadskostym i form av skickliga spelutvecklare. I IP-portföljen återfinns starka varumärken som Dead Island, Saints Row och Metro. Segmentet har haft några jobbiga år efter tidigare succéår och 2017 blev det extra uppenbart då Agents Mayhem, en uppföljare till spelserien Saints Row, floppade försäljningsmässigt. Det var troligtvis anledningen till att THQ kunde förvärva Koch Media till en attraktiv förvärvsmultipel. För närvarande finns fyra AAA-titlar under utveckling där Metro Exodus och Dead Island 2 är de som är offentliggjorda. Tillsammans borde THQ, med sin breda och stabila IP-portfölj, och Koch Medias mer spetsiga AAA-spelutveckling passa väldigt bra ihop. Games utgjorde 26 procent av omsättningen 2017.

Film

Det tredje affärsområdet Film utgjorde 8 procent av omsättningen 2017 där verksamheten bedrivs som oberoende distributör samt medproducent av filmer. Försäljningen sker genom både fysiska och digitala kanaler där majoriteten av intäkterna genereras digitalt. Två nischer där man har varit framgångsrik är kultklassiker i Tyskland samt skräckfilmer i Italien. Historiskt har cirka 10 internationella produktioner släppts per år.