Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Embracer Group

Embracer Group

THQ Nordic AB: THQ Nordics dotterbolag Koch Media mottar meddelande om invändningar från EU-kommissionen

13:08 / 5 April 2019 Embracer Group Press release

Koch Media, ett helägt dotterbolag till THQ Nordic AB (publ), har idag mottagit ett meddelande om invändningar från EU-kommissionen, som även har offentliggjorts[1] (http://file///C:/Users/pontus.dyrefors/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/V2Q2M5YJ/THQ%20Nordic%20PM%205%20April%20SV.docx#_ftn1). Förfarandet avser affärer utförda före 2015.

Förfarandet har tidigare offentliggjorts och THQ Nordic och Koch Media betraktar detta som nästa steg i processen.

Koch Media följer utvecklingen noga och avser att fullt ut följa alla regler.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Wingefors, Medgrundare och VD

Tel: +46 708 47 19 78

E-mail: lwingefors@thqnordic.com

Om THQ Nordic

THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC-och konsolspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 100 ägda varumärken, såsom Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro (licens), Titan Quest, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, Time Splitters, Delta Force, Alone in the Dark, Wreckfest med flera.THQ Nordic har global närvaro med huvudkontor i Karlstad, Sverige, och tre divisioner; Deep Silver/ Koch Media, THQ Nordic och Coffee Stain. Koncernen har femton interna utvecklingsstudios i Tyskland, Finland, England, USA och Sverige och sysselsätter cirka2 000 medarbetare.

THQ Nordics aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet THQN B. Bolagets Certified Adviserär FNCA Sweden AB som nåspåinfo@fnca.seeller telefon 08-528 00 399. För mer information, vänligen besök http://www.thqnordic-investors.com

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://file///C:/Users/pontus.dyrefors/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/V2Q2M5YJ/THQ%20Nordic%20PM%205%20April%20SV.docx#_ftnref1) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2010_en.htm

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/