Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife påbörjar kliniska prövningar med ny produkt för ansiktsestetisk behandling

15:13 / 22 October 2001 Vitrolife Press release

VITROLIFE PåBöRJAR KLINISKA PRöVNINGAR MED NY PRODUKT FöR ANSIKTSESTETISK BEHANDLING Vitrolife har påbörjat en klinisk prövning för att utvärdera en ny produkt baserad på tvärbunden hyaluronsyra för ansiktsestetisk behandling. Prövningen kommer att omfatta 60 patienter och rekryteringen väntas vara genomförd vid slutet av 2001. Ansökan för CE-märkning kommer att lämnas in andra kvartalet 2002. Detta är den första produkten från Vitrolife Biosupportive Systems nya produktlinje, baserad på en ny egenutvecklad process för framställning av tvärbunden hyaluronsyra. Hyaluronsyra förekommer i kroppens alla vävnader och försvinner successivt i samband med åldrandet, vilket medför att huden förlorar sin spänst och blir rynkig. Med Vitrolifes unika process att dubbelt tvärbinda hyaluronsyramolekylerna framställs ett ultrarent, biokompatibelt hudimplantat med förlängd estetisk behandlingseffekt. Marknaden för nya ansiktsestetiska implantat av icke-animaliskt ursprung förväntas växa på existerande collagen-baserade produkters bekostnad. De enda produkter som är baserade på tvärbunden hyaluronsyra av icke- animaliskt ursprung marknadsförs av Q-Med. I USA finns ännu ingen liknande produkt på marknaden. Världsmarknaden för ansiktsestetisk behandling med injicerbara implantat uppskattas till mer än 300 miljoner USD och växer med minst 25% per år. Göteborg, 22 oktober 2001. Vitrolife AB (publ) För information kontakta: Verkställande direktör Peter Svalander, tel +46-31-721 80 01 Finansdirektör Stefan Jacobsson, tel +46-31-721 80 10 www.vitrolife.com Vitrolife Vitrolifes affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling, förvaring och stöd av mänskliga celler, vävnader och organ. Vitrolife utökar Bolagets tillverkningskapacitet för att möta en förväntad ökad efterfrågan på Bolagets produkter, samt att stärka Bolagets världsmarknadsposition som ett ledande företag i utveckling av innovativa cell- och vävnadsteknologier. Vitrolife bedömer att antalet behandlingar som årligen utförs innefattande cell- och vävnadsteknologi kommer att öka då nya behandlingsmetoder introduceras och befintliga behandlingar förbättras. Utöver detta förväntar sig Vitrolife att regelverket kring produktgodkännande och kvalitetskontroll kommer att skärpas. Vitrolife avser att skapa sig konkurrensfördelar till följd av dessa regleringar genom att möta och överträffa förväntade framtida myndighetskrav, före Bolagets konkurrenter. Vitrolife har sedan starten 1993 expanderat kraftigt. Bolaget har idag mer än 90 anställda och har försäljning i över 80 länder. Omsättningen har under de senaste fem åren ökat med i genomsnitt cirka 33 procent per år och uppgick för räkenskapsåret 2000 till drygt 82 miljoner kronor. Vitrolifeaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen VITR. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/22/20011022BIT00690/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/22/20011022BIT00690/bit0001.pdf

Show as PDF