Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife tidigarelägger offentliggörandet av halvårsrapporten

13:39 / 15 August 2001 Vitrolife Press release

VITROLIFE TIDIGARELäGGER OFFENTLIGGöRANDET AV HALVÅRSRAPPORTEN STYRELSEN FÖR VITROLIFE AB (PUBL) HAR BESLUTAT ATT TIDIGARELÄGGA OFFENTLIGGÖRANDET AV HALVÅRSRAPPORTEN. RAPPORTEN SOM SKULLE HA KOMMIT DEN 24 AUGUSTI KOMMER NU I STÄLLET DEN 20 AUGUSTI. Göteborg den 15 augusti 2001 Vitrolife Aktiebolag (publ) För information kontakta: Vitrolife: verkställande direktör Peter Svalander, tel +46-31-721 80 01 finansdirektör Stefan Jacobsson, tel +46-31-721 80 10 Vitrolife Vitrolifes affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling, förvaring och stöd av mänskliga celler, vävnader och organ. Vitrolife avser att ytterligare utöka Bolagets tillverkningskapacitet för att möta en förväntad ökad efterfrågan på Bolagets produkter, samt att stärka Bolagets världsmarknadsposition som ett ledande företag i utveckling av innovativa cell- och vävnadsteknologier. Vitrolife bedömer att antalet behandlingar som årligen utförs innefattande cell- och vävnadsteknologi kommer att öka då nya behandlingsmetoder introduceras och befintliga behandlingar förbättras. Utöver detta förväntar sig Vitrolife att regelverket kring produktgodkännande och kvalitetskontroll kommer att skärpas. Vitrolife avser att skapa sig konkurrensfördelar till följd av dessa regleringar genom att möta och överträffa förväntade framtida myndighetskrav, före Bolagets konkurrenter. Vitrolife har sedan starten 1993 expanderat kraftigt. Bolaget har idag mer än 80 anställda och har försäljning i över 70 länder. Omsättningen har under de senaste fem åren ökat med i genomsnitt cirka 33 procent per år och uppgick för räkenskapsåret 2000 till drygt 82 miljoner kronor. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen VITR. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/15/20010815BIT00550/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/15/20010815BIT00550/bit0001.pdf

Show as PDF