Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife erhåller CE märkning för att marknadsföra en ny produkt för ögonkirurgi i Europa

13:23 / 27 March 2002 Vitrolife Press release

Vitrolife erhåller CE märkning för att marknadsföra en ny produkt för ögonkirurgi i Europa Vitrolife har erhållit CE-märkning för att marknadsföra en ny produkt som ett komplement till sin viskoelastiska ögonkirugiprodukt Ophthalin. Den nya produkten representerar ett nytt koncept inom ögonkirurgi och kommer att förbättra säkerhet och effektivitet inom nuvarande ögonkirurgiska behandlingsmetoder. Ophthalin har använts sedan 1995 för att underlätta ögonkirurgi och innehåller högmolekylär hyaluronsyra från Vitrolifes biotekniska anläggning i Edinburgh, Skottland. Vitrolife har, tillsammans med sin distributionspartner Ciba Vision, utvecklat ett kit som innehåller två viskoelastiska lösningar innehållande ett smärtstillande medel, för användning under olika moment vid ögonoperation. Det nya kitet består av två lösningar, en för lokal påstrykning, vilken befuktar och smörjer ögonytan vid förberedelserna inför en ögonoperation, och en för injektion i främre ögonkammaren som skapar och behåller ett utrymme i ögat för att underlätta kirurgin och således minimera risken för mekaniska skador på ögats strukturer. Kitets innehåll av smärtstillande medel förbättrar patientens välbefinnande under det kirurgiska ingreppet. Världsmarknaden för den viskoelastiska ögonkirurgin är beräknad till 250 MUSD. Den nya produkten kommer att marknadsföras av Ciba Vision. Göteborg den 27 mars 2002 Vitrolife AB (publ) För information kontakta: Vitrolife: Verkställande direktör, Peter Svalander, tel +46-31-721 80 01 Finanschef och IR-ansvarig, Stefan Jacobsson, tel +46-31-721 80 10 www.vitrolife.com Vitrolife Vitrolifes affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling, förvaring och stöd av mänskliga celler, vävnader och organ. Vitrolife avser att ytterligare utöka Bolagets tillverkningskapacitet för att möta en förväntad ökad efterfrågan på Bolagets produkter, samt att stärka Bolagets världsmarknadsposition som ett ledande företag i utveckling av innovativa cell- och vävnadsteknologier. Vitrolife bedömer att antalet behandlingar som årligen utförs innefattande cell- och vävnadsteknologi kommer att öka då nya behandlingsmetoder introduceras och befintliga behandlingar förbättras. Utöver detta förväntar sig Vitrolife att regelverket kring produktgodkännande och kvalitetskontroll kommer att skärpas. Vitrolife avser att skapa sig konkurrensfördelar till följd av dessa regleringar genom att möta och överträffa förväntade framtida myndighetskrav, före Bolagets konkurrenter. Vitrolife har sedan starten 1993 expanderat kraftigt. Bolaget har idag mer än 90 anställda och har försäljning i över 80 länder. Omsättningen har ökat stadigt under de senaste fem åren och uppgick för räkenskapsåret 2001 till drygt 100 miljoner kronor. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen VITR. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/27/20020327BIT00720/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/27/20020327BIT00720/wkr0002.pdf

Show as PDF