Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife AB (Vitrolife) har idag underrättats om att Skanditek Industriförvaltning AB

20:55 / 2 April 2002 Vitrolife Press release

Vitrolife AB (publ) Vitrolife AB ("Vitrolife") har idag underrättats om att Skanditek Industriförvaltning AB, Swedish Biotechnology AB och Invitro Research AB representerande sammanlagt 43,6 % av röstetalet för samtliga aktier i Vitrolife kommer, vid ordinarie bolagsstämma den 3 april 2002, att rösta för att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara sex stycken, utan någon suppleant, omval av de nuvarande ordinarie styrelseledamöterna Per Båtelson, Lars Hamberger, Peter Svalander och Patrik Tigerschiöld samt nyval av Claes Glassell och Mark Dumenil. Den nuvarande ordinarie styrelseledamoten Mathias Uhlén har avböjt omval. Information om de föreslagna nya styrelseledamöterna. Claes Glassell, som är född 1951, är civilingenjör med inriktning på kemi (M.S in Chemical Engineering). Han har varit verksam som Business Area Director (1989-1991) och som Senior Vice President (1991-1994) i Nobel Industries AB. Vidare har Claes Glassell varit verksam som President för Cambrex International (1994-2001). Sedan 2001 är Claes Glassell verksam som President och COO för Cambrex Corporation. Mark Dumenil, som är född 1951, är revisor (chartered accountant). Han har varit verksam som Financial Controller på CR Bard Inc. (1986-1996) samt som Vice President Europe på avdelningen för "Ethicon" Onkologi hos Johnson and Johnson (1996-2001). Idag är Mark Dumenil CEO på CMA Microdialysis AB i Solna. Göteborg den 2 april 2002 Vitrolife AB (publ) Styrelsen För information kontakta: Vitrolife: Verkställande direktör, Peter Svalander, tel +46-31-721 80 01 Finanschef och IR-ansvarig, Stefan Jacobsson, tel +46-31-721 80 10 www.vitrolife.com Vitrolife Vitrolifes affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling, förvaring och stöd av mänskliga celler, vävnader och organ. Vitrolife avser att ytterligare utöka Bolagets tillverkningskapacitet för att möta en förväntad ökad efterfrågan på Bolagets produkter, samt att stärka Bolagets världsmarknadsposition som ett ledande företag i utveckling av innovativa cell- och vävnadsteknologier. Vitrolife bedömer att antalet behandlingar som årligen utförs innefattande cell- och vävnadsteknologi kommer att öka då nya behandlingsmetoder introduceras och befintliga behandlingar förbättras. Utöver detta förväntar sig Vitrolife att regelverket kring produktgodkännande och kvalitetskontroll kommer att skärpas. Vitrolife avser att skapa sig konkurrensfördelar till följd av dessa regleringar genom att möta och överträffa förväntade framtida myndighetskrav, före Bolagets konkurrenter. Vitrolife har sedan starten 1993 expanderat kraftigt. Bolaget har idag mer än 90 anställda och har försäljning i över 80 länder. Omsättningen har ökat stadigt under de senaste fem åren och uppgick för räkenskapsåret 2001 till drygt 100 miljoner kronor. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen VITR. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/02/20020402BIT01190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/02/20020402BIT01190/wkr0002.pdf

Show as PDF