Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife startar dotterbolag i USA med inriktning på ansiktsestetisk kirurgi baserad på tvärbunden hyaluronsyra.

11:49 / 24 May 2002 Vitrolife Press release

Vitrolife startar dotterbolag i USA med inriktning på ansiktsestetisk kirurgi baserad på tvärbunden hyaluronsyra. Vitrolife har startat ett dotterbolag, A-Life, Inc. i Newport Beach, Kalifornien, för att fokusera på slutlig klinisk utveckling och marknadsföring av bolagets produkt Hyalitetm för ansiktsestetisk kirurgi baserad på dubbelt tvärbunden hyaluronsyra. I samband med omstrukturering av Vitrolifes affärsområde Biosupportive Systems, håller bolaget på att sälja sina hyaluronsyrabaserade produkter OphthalinTM och FermathronTM samt produktionsanläggningen i Edinburgh, Skottland. En icke bindande principöverenskommelse har tecknats med Ioltech S.A, ett franskt företag inom ögonkirurgi, noterat på Parisbörsen. Transaktionen, som förväntas slutföras den 1 juli innehåller också ett kontraktstillverkningsavtal med Ioltech som säkrar Vitrolifes tillgång till sprutfyllningskapacitet. A-Life, Inc. är inriktat på att penetrera den amerikanska 300 mUSD/år marknaden för ansiktsestetisk kirurgi. (källa: American Society for Aesthetic Plastic Surgery, 2001). Denna marknad ökade med över 50% från föregående år. Den amerikanska marknaden utgör 75% av världsmarknaden för ansiktsestetisk kirurgi. Vitrolifes produkt Hyalitetm är baserad på egen dubbelt tvärbunden hyaluronsyrateknologi, som kommer att kontrolleras av A-Life, Inc. och vidareutvecklas kliniskt i samarbete med ledande plastikkirurger och dermatologer i USA. "Detta demonstrerar Vitrolifes strategi att fokusera på avancerade högmarginalprodukter inom det biomedicinska området" säger Peter Svalander, Verkställande Direktör i Vitrolife AB (publ). Göteborg den 24 maj 2002 Vitrolife AB (publ) För information kontakta: Vitrolife: Verkställande direktör, Peter Svalander, tel +46-31-721 80 01 Finanschef och IR-ansvarig, Stefan Jacobsson, tel +46-31-721 80 10 www.vitrolife.com Vitrolife Vitrolifes affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling, förvaring och stöd av mänskliga celler, vävnader och organ. Vitrolife avser att ytterligare utöka Bolagets tillverkningskapacitet för att möta en förväntad ökad efterfrågan på Bolagets produkter, samt att stärka Bolagets världsmarknadsposition som ett ledande företag i utveckling av innovativa cell- och vävnadsteknologier. Vitrolife bedömer att antalet behandlingar som årligen utförs innefattande cell- och vävnadsteknologi kommer att öka då nya behandlingsmetoder introduceras och befintliga behandlingar förbättras. Utöver detta förväntar sig Vitrolife att regelverket kring produktgodkännande och kvalitetskontroll kommer att skärpas. Vitrolife avser att skapa sig konkurrensfördelar till följd av dessa regleringar genom att möta och överträffa förväntade framtida myndighetskrav, före Bolagets konkurrenter. Vitrolife har sedan starten 1993 expanderat kraftigt. Bolaget har idag mer än 100 anställda och har försäljning i över 80 länder. Omsättningen har ökat stadigt under de senaste fem åren och uppgick för räkenskapsåret 2001 till drygt 100 miljoner kronor. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen VITR. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/24/20020524BIT00310/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/24/20020524BIT00310/wkr0002.pdf

Show as PDF