Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife erhåller amerikanska FDAs tillstånd för marknadsföring av EmbryoGlue® - Ett genombrott inom IVF (provrörsbefru

15:12 / 9 July 2003 Vitrolife Press release

Vitrolife erhåller amerikanska FDAs tillstånd för marknadsföring av EmbryoGlue® - Ett genombrott inom IVF (provrörsbefruktning) Amerikanska Food and Drug Administration (FDA) har godkänt Vitrolife´s ansökan om tillstånd för marknadsföring, s k 510(k), av EmbryoGlue® som är utvecklat i nära samarbete med Dr. David K Gardner och hans forskargrupp vid Colorado Centre for Reproductive Medicine i USA. EmbryoGlue® är ett medium som tagits fram för att höja implantationsfrekvensen när embryon skall transfereras tillbaka till kvinnan efter provrörsbefruktning. De fysikaliska egenskaperna hos EmbryoGlue® liknar den naturliga miljön i livmodern och kan därför assistera embryot under implantationsprocessen. IVF-kliniker har i och med introduktionen av EmbryoGlue® en ny möjlighet att förbättra behandlingsresultatet genom att öka implantationsfrekvensen, det vill säga chansen att ett embryo fäster i livmodern och ger upphov till en graviditet. - En nyckelsubstans i EmbryoGlue® är hyaluronan, en kroppsegen substans som är rikligt förekommande i de kvinnliga reproduktionsorganen. Vitrolife använder hyaluronan som inte är utvunnet från människa eller djur, i linje med vår målsättning att tillhandahålla innovativa, banbrytande produkter med högsta kvalitet, säkerhet och effekt, säger Dr. Peter Svalander, forskningschef. Under 2002 introducerade Vitrolife sin produktserie "G-III SeriesTM- Closer to Nature", ett system av medier för IVF, i syfte att optimera odlingsmiljön för embryon. Även om stora framsteg gjorts när det gäller möjligheten att odla mänskliga embryon har tämligen lite forskning fokuserat på transfermedier och deras komposition - tills nu. Vitrolife har utvecklat EmbryoGlue® i nära samarbete med Dr. David K Gardner och hans forskargrupp vid Colorado Centre for Reproductive Medicine i USA, och har genom att visa betydelsen av transfermediet tagit ett ytterligare steg i ambitionen att förbättra IVF-behandling. Göteborg 9 juni, 2003. Vitrolife AB (publ) För mer information, kontakta; t.f. VD Dr. Magnus Nilsson, CFO, Margareta Fischer Tel: +46 708 22 80 00 Tel: +46 31 721 80 13 Mobil: +46 708 22 80 61 Mobil: +46 31 708 22 80 13 mnilsson@vitrolife.com mfischer@vitrolife.com Vitrolife är en internationellt verksam biomedicinsk koncern som arbetar med produkter för cell- och vävnadsteknologi. Vitrolife-koncernens organisation består av moderbolaget Vitrolife AB (publ) och de fyra dotterbolagen Vitrolife Sweden AB (Göteborg, Sverige), Vitrolife, Inc. (Denver, Colorado, USA) och A-Life Ltd. (Edinburgh, Storbritannien) samt A-life, Inc. (Newport Beach, Kalifornien, USA). Koncernens verksamhet bedrivs på tre geografiska områden. · Europe/Middle East · North America · Rest of the World Vitrolifes affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling, förvaring och stöd av mänskliga celler, vävnader och organ. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/09/20030709BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/09/20030709BIT00350/wkr0002.pdf

Show as PDF