Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Delårsrapport januari - mars 2004

13:28 / 23 April 2004 Vitrolife Press release

Delårsrapport januari - mars 2004 · Kärnverksamhetens nettoomsättning ökade med 14 procent och uppgick till 29,5 MSEK (25,9), korrigerat för valutaeffekter uppgick ökningen till 18 procent. · Koncernens bruttomarginal förbättrades till 69 procent (62). · Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till 5,2 MSEK (-2,2). · Koncernens nettoresultat förbättrades och uppgick till 6,0 MSEK (- 0,6). Resultat per aktie 0,32 SEK (-0,03). · Vitrolife tog under kvartalet över försäljningen i egen regi i USA och Kanada från distributörer. Investors Relations Anders Sävfält, tf Finans- och ekonomichef samt IR-ansvarig Tel: +46 31 721 80 13, e-post: asavfalt@vitrolife.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/23/20040423BIT00260/wkr0001.pdf Hela rapporten

Show as PDF