Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Vitrolife lanserar ny produktserie inom fertilitetsbehandling

09:50 / 2 July 2007 Vitrolife Press release

Vitrolife lanserar G5 serien, en nydanande serie lösningar för provrörsbefruktning. Första presentationen sker vid den Europeiska reproduktionskongressen, ESHRE, som i år äger rum i Lyon i Frankrike den 1-4 juli. Flera års arbete med forskning och utveckling kring embryons behov av näring och skydd vid assisterad befruktning kulminerar nu med introduktionen av G5 serien.

G5 serien är baserad på tidigare versioner av lösningar, som använts i mer än 80 länder med mycket goda behandlingsresultat. De nya produkterna har som första och enda system ett aktivt skydd mot fria syreradikaler via antioxidanten lipoat.

Forskning har visat att fria syreradikaler kan orsaka så kallad oxidativ stress, en process som skadar celler och organ. Fria syreradikaler orsakas bland annat av luft och ljus men bildas även naturligt i kroppen. Oxidativ stress är mycket negativt för embryots utveckling och kan påverka behandlingsutfallet. G5 serien motverkar oxidativ stress genom att antioxidanten lipoat oskadliggör fria syreradikaler.

Såväl prekliniska som kliniska studier visar att G5 serien ger signifikant bättre embryoutveckling.

"Jag är mycket imponerad av de data som har visats" säger Nils Sellbom, försäljningsdirektör på Vitrolife. "Genom den nya G5 serien har vi en möjlighet att erbjuda fler kliniker ett system som ger bättre resultat. De nya produkterna innebär att embryot får sina näringsbehov tillfredställda och samtidigt ett aktivt skydd mot den stress som provrörsbefruktning innebär".

Historiskt har Vitrolife funnit sina kunder bland de mer avancerade klinikerna runt om i världen, men den nya G5 serien är synnerligen lämplig även för kliniker med något lägre teknisk nivå. "Nu får vi tillgång till produkter som även är anpassade till denna kommersiellt viktiga del av marknaden" säger Nils Sellbom.

De vetenskapliga principerna kring G5 serien är föremål för patentansökan.

Kungsbacka 2 juli 2007

Magnus Nilsson Verkställande direktör

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 125 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka och dotterbolag finns utanför Göteborg samt i Denver, USA. Vitrolife-aktien är noterad på OMX Nordiska Börsens lista Nordic Small Cap. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF