Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitrolife

Vitrolife

Produkter för frysförvaring av embryon Europa-godkända

14:40 / 8 April 2008 Vitrolife Press release

Vitrolife har erhållit Europa-godkännande (CE-märkning) för fyra nya produkter inom fertilitetsområdet. Produkterna används för s.k. vitrifikation, snabb nedfrysning och upptining av cleavage embryon (embryon dag 2-3 efter befruktning) och av blastocyster (embryon dag 5-6 efter befruktning).

De fyra vitrifikationsprodukter som Vitrolife erhållit godkännande för är RapidVit™ Cleave, RapidWarm™ Cleave, RapidVit™ Blast och RapidWarm™ Blast.

Produkter för vitrifikation innebär en betydande teknikutveckling och öppnar nya möjligheter inom provrörsbehandling. Vitrifiering innebär mycket snabb nedfrysning, för att hindra bildning av iskristaller som annars kan skära sönder cellerna. Vid en provrörsbefruktning tas ofta ett 10-tal ägg ut ur kvinnan. Ett antal av dessa fertiliseras (befruktas). De som fertiliserats men inte sätts tillbaka i kvinnan kan sedan frysförvaras. Det man sett med utnyttjande av vitrifikationsmetoden är att överlevnaden efter frysförvaring ökar betydligt jämfört med tidigare använd metod. Därmed ökar chansen för kvinnan att bli gravid, utan att hon behöver genomgå en ny hormonbehandling och nytt uttag av ägg.

I december 2007 och mars 2008 fick Vitrolife sina första godkännanden för dessa vitrifikationsprodukter, i Kanada.

Kungsbacka 8 april 2008

Magnus Nilsson Verkställande direktör

Kontaktpersoner: VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

__________________________________________________________________________________ Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla vävnader i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Stamcellsodling arbetar med medier och instrument för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag cirka 140 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka söder om Göteborg och dotterbolag finns i Sverige, USA, Australien och Italien. Vitrolife-aktien är noterad på OMX Nordiska Börsens lista Nordic Small Cap. __________________________________________________________________________________________ Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com.

Show as PDF